Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jonas Olsson

Granskad:

Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, är delaktig partner i New European Bauhaus. Vi har fått några ord med deras VD Jonas Olsson för att prata lite om deras roll och förväntningar på samarbetet!

Hej Jonas Olsson på SVID! Vad gör din organisation?

SVID är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som arbetar för att stärka svensk industri och organisationer över hela landet med designmetodik. SVID arbetar för en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera såväl privat som offentlig sektor till att använda design som verktyg och förhållningssätt i allt utvecklingsarbete. Genom att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren.

SVID stiftades 1989 av Föreningen Svensk Form, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Tillväxtverket.

Vad har ni på gång inom NEB initiativet?

SVID bidrar med designkompetens i flertalet initiativ som relaterar till New European Bauhaus, bland annat det statliga innovationsprogrammet Viable Cities, Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag samt det EU finansierade projektet Respons som vi gör tillsammans med Region Jämtland-Härjedalen.

Sedan 2016 har SVID utvecklat Förnyelselabbet, en laborativ designmetodik vilken är en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform som arbetar för att med användarens perspektiv kunna lösa komplexa frågor på nationell nivå (läs mer på SVID:s webbplats under "Relaterad information").

Vidare så har SVID just nu tillsammans med Svensk Form ett regeringsuppdrag att göra en studie, Design som utvecklingskraft med fokus på samhällets hållbara utveckling. Studien är kopplad till Politik för gestaltad livsmiljö som är besläktad med New European Bauhaus. (Se pressmeddelande på Regeringens webbplats under "Relaterad information") 

Vad har ni för förväntningar och mål med NEB?

Vi hoppas att samarbetet kan bidra till en samverkan på alla nivåer i samhället och att genom nätverket nå ut i hela landet med utvecklings- och omställningsarbetet för att sedan ta det vidare i EU och världen. Nu har tiden för design verkligen hunnit ifatt. När kommissionen riggar en plattform som New European Bauhaus som motor för en grön omställning så förstår vi att de också ser designkompetens som ett omistligt verktyg i detta arbete. Det är ju det här vi gör!

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen