Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Helena Bjarnegård

Granskad:

Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, om New European Bauhaus.

Foto på Helena Bjarnegård
Helena Bjarnegård: Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén

Nytt sedan i somras är att Boverket blivit utsedda att koordinera arbetet med New European Bauhaus, ett initiativ från EU som grundas i Green deal och som bjuder in kreativa krafter för att satsa på hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer. Redan under våren har Rådet för hållbara städer under riksarkitekt Helena Bjarnegårds ledning, anordnat och deltagit i flera workshops och konferenser samt tillsammans formerat sig i arbetet för att stärka Sveriges arbete med New European Bauhaus. Sedan juni 2021 är också Rådet för hållbara städer partner i New European Bauhaus, men vad händer nu?  

Helena Bjarnegård svarar på tre snabba frågor!   

Varför gör vi det här?

En av de absolut största utmaningarna i omställningen till ett hållbart samhälle är att skapa och utveckla platser där vi lever, bor och arbetar till hållbara, berikande, demokratiska och meningsfulla platser för alla. Platser och miljöer som vi alla kan vara stolta över i generationer framöver. Det är en stor och komplex utmaning där arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer, ingenjörer, samhällsvetare och många fler behöver jobba ihop i dialog med näringsliv, akademi och invånare.  

Målet här och nu är att utnyttja kraften i New European Bauhaus till att ännu tydligare gå från policy till görande, att vi tillsammans i landet testar idéer och protyper för att sedan gå vidare och skala upp.  

Vad är Sveriges bidrag till New European Bauhaus?  

Sveriges bidrag till New European Bauhaus kommer att vara alla de initiativ som tas inom branschen för att ta detta extra kliv. Redan nu har nya samarbeten formats, flera svenska projekt skickats som exempel i en tävling inom det europeiska New European Bauhaus, och det bubblar av konferenser och seminarier.  I koordineringsuppdraget vill vi underlätta för branschen att komma längre, hjälpa initiativ att hitta varandra och även hitta finansiering. Vi har inlett dialog med ett stort antal partners som är intresserad av att arbeta med detta. Vi ska hjälpas åt för att nå längre, därför kopplar vi samman flera aktörer. Vi har därför också vänt oss till våra nordiska grannar, genom nordiska ministerrådet, och bygger nu upp ett samarbete inom New European Bauhaus.

Vad händer härnäst? 

Utifrån koordineringsuppdraget kommer vi att genomföra olika aktiviteter under hösten som fortsätter under nästa år 2022. Just nu har vi en spännande utlysning ute på temat framtidens hållbara och attraktiva livsmiljöer i Norr, där vi inlett samarbete med sex kommuner i Norr- och Västerbotten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen