Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dorte Bo Bojsen

Granskad:

Vi har pratat med Dorte Bo Bojsen, VD på Form/Design Center om vad de gör och hur de ser på sitt arbete inom New European Bauhaus.

Hej Dorte Bo Bojsen, VD på Form/Design Center! Kort, vad gör din organisation?

Som oberoende publik mötesplats och som nationell nod för politik för gestaltad livsmiljö ska Form/Design Center i bred samverkan främja och förmedla kunskap om betydelsen av arkitektur, design och konsthantverk i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom utvecklingsprojekt, utställningar och relevanta program byggs en bro mellan kultur, näring och akademi samt mellan civilsamhället och professionen. Avsikten med organisationens arbete är att öka medvetenheten och inkluderingen gällande utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Vad har ni på gång inom New European Bauhaus initiativet?

Som officiell partner under New European Bauhaus i EU är vi i en process med att länka respektive hemsidor, detta inkluderar kopplingen till Boverket och New European Bauhaus i Norden. Vi arbetar med kartläggning och kommunikation av satsningar som bidrar till best practice med fokus på, inkludering, transformation och lokal produktion. Detta görs genom projekt som Lek för demokrati, Hållbar byggmaterial och arkitektur och SPOK (Samtida produktion och konsumtion). Form/Design Center är även aktiva under events som till exempel ARKDGR, Southern Sweden Design Days, H22 och UIA2023.

Vilka är era förväntningar och mål med New European Bauhaus?

Vi ser en tydlig koppling mellan politiken för gestaltad livsmiljö och investeringen och visionen för New European Bauhaus. Båda bygger på en vision och strategi om utveckling av hållbara livsmiljöer för alla. Form/Design Centers mål är att lyfta New European Bauhaus initiativet genom att främja och kommunicera lösningar där design och arkitektur bidrar till hållbar stadsutveckling och utveckling av livsmiljöer i det lokala och regionala perspektivet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen