Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Koordinera Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus

Granskad:

Boverket har fått i uppdrag att koordinera det svenska deltagandet i Europeiska kommissionens initiativ New European Bauhaus om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB).

Om uppdraget

I uppdraget ingår att sprida kunskap om initiativet till berörda aktörer, möjliggöra nordisk och nationell samordning samt lyfta fram ett antal goda exempel som svarar mot initiativets inriktning på hållbarhet, inkludering och estetik. Uppdraget ska redovisas i februari 2022.

Boverket ska löpande följa utvecklingen av NEB, vid behov bistå Regeringskansliet i dess arbete med anledning av initiativet och föreslå hur arbetet i Sverige kan fortsätta efter att uppdraget avslutats.

Ett aktivt deltagande i NEB bedöms bidra till att främja genomförandet av den nationella stadsutvecklingspolitiken för gestaltad livsmiljö samt bidra till att stärka dessa frågors inverkan på utvecklingen inom EU. Syftet är att genom stärka Sveriges bidrag till initiativet NEB främja genomförandet av den nationella stadsutvecklingspolitiken och politiken för gestaltad livsmiljö samt bidra till att stärka dessa frågors inverkan på utvecklingen inom EU.

Om ett nytt europeiskt Bauhaus

Initiativet om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB) aviserades av EU-kommissionen hösten 2020 i meddelandet En renoveringsvåg för Europa (COM (2020) 662 final) och lanserades av kommissionen i januari 2021. Det är ett europeiskt initiativ som kopplar den europeiska gröna given till våra livsmiljöer. Det uppmanar alla européer att tänka nytt och bygga tillsammans en hållbar och inkluderande framtid som är vacker för våra ögon, sinnen och själar. Det är en plattform som främjar samarbete mellan tänkare och genomförare en bro mellan vetenskapens och teknikens värld och konst- och kulturvärlden. Samarbetet ska ge möjlighet till att förändra och hitta nya lösningar för vårt tänkande, beteenden och marknader kring nya sätt att leva och bygga, bland annat genom att påverka offentlig upphandling.

I samverkan med

Det etablerade samarbetet kring NEB som Boverket bedriver tillsammans med Energimyndigheten, Formas, ArkDes, Vinnova, Innovationsföretagen, RISE och Sveriges Arkitekter, ska beaktas i arbetet. Boverket ska även inhämta synpunkter från övriga myndigheter i Rådet för hållbara städer samt från andra berörda lokala och regionala aktörer.

Jag vill bidra!

Vill du också göra skillnad? Dela gärna med dig av vad du och din organisation redan gör idag under ledorden hållbarhet, inkludering och estetik! Använd #NEBswe och bli en av de goda exempel som vi lyfter på våra sociala medier och här på boverket.se!

Du kan även läsa mer om hur du kan engagera dig, och vilka svenska organisationer som är officiella partners på New European Bauhaus webbplats, se "Relaterad information". 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen