På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gåendet som eget färdsätt

Granskad:

Gåendet är vårt mest grundläggande sätt att röra oss. Att gå är början och slut av alla resor oavsett om huvudresan utgörs av cykel, bil eller buss.

Att gå och promenera är för många människor en viktig del av den vardagliga fysiska aktiviteten. Att gå är också ett enkelt sätt att bryta en stillasittande livsstil. Trots att gåendet är ett flexibelt och klimatsmart sätt att röra sig och bidrar till många kvaliteter i den byggda miljön är fotgängaren lågt prioriterad i dagens planering och byggande. Det finns ett stort behov av att se gåendet som ett eget färdsätt och fotgängaren som en trafikant.

Motiven för att gå varierar

Barn, unga, vuxna, äldre, funktionsnedsatta – fotgängarna är en heterogen grupp med många olika behov, önskemål och krav. Motiven att gå kan vara flera. Det kan vara nytta som transport till skola och arbete, uträtta ärenden. Det kan vara rekreation och motion.

Ofta är syftena flera. Den som går rör sig relativt sakta vilket gör gåendet är det färdsätt inom vilket vi har störst förmåga att uppfatta vårt omgivande landskap.

Behovet är därför extra stort av upplevelserika, attraktiva och trygga stadsrum, där det finns möjlighet att gena och nå viktiga målpunkter i vardagen till fots. Den fysiska planeringen har en avgörande roll för att skapa förutsättningar för ett mer gångvänligt bebyggelselandskap och ta tillvara och utveckla kvaliteter i miljön som stimulerar gåendet.

Läs mer och få lästips i vägledningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen