På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Folkhälsa och fysisk aktivitet

Granskad:

Hur skapar vi goda förutsättningar för det i stadsbyggandet? Vi rör oss allt mindre och mindre. Samtidigt ökar kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan. Möjligheten att gå, cykla, skejta, leka, springa eller på annat sätt röra sig till vardags påverkas av bebyggelsens struktur, innehåll och utformning. Genom samverkan mellan olika aktörer kan den byggda miljön stimulera till rörelse och fysisk aktivitet i vardagen.

Fysisk aktivitet motverkar våra vanligaste folksjukdomar som övervikt, depression och cancer. En god bebyggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen bidrar förutom bättre folkhälsa också till ett myllrande stadsliv, ökad trygghet, ökad rörelsefrihet för sårbara grupper och minskat buller och utsläpp samt minskade kostnader för transportinfrastrukturen, En byggd miljö som stödjer fysisk aktivitet skapar attraktiva städer och orter.

Boverket tog 2013 fram vägledningen "Planera för rörelse!" som syftar till att ge stöd och kunskap om kopplingen mellan den byggda miljön och fysisk aktivitet. Den syftar också till att inspirera och stimulera att arbeta med folkhälsa i fysisk planering. I vägledningen lyfts fyra fokusområden fram - gåendet, cyklingen, lek och friluftsliv. Du hittar vägledningen under "Relaterad information".

Plan- och bygglagen ger möjligheter

Den fysiska planeringen bör bidra till att skapa förutsättningar för rörelse i vardagen. Detta förutsätter bland annat god lokalisering av både bostäder och målpunkter, samt möjligheter till aktiv transport, lek, friluftsliv, motion och rekreation. Planeringsprocessen ger också goda möjligheter att involvera medborgarna, hämta in lokala erfarenheter och kunskap som rör medborgarnas behov och önskemål om miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet.


Plan- och bygglagen reglerar inte hur långt det ska vara till grönområden eller idrottsplatser, storleken på lekytor eller skolgårdar med mera, vilket i praktiken har stor betydelse för hur eller hur mycket vi rör på oss. Men kommunen kan ta fram sådana riktlinjer utifrån lokala förutsättningar till exempel genom ställningstagande i översiktsplanen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen