Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Framtidsverkstäder inom temat Smarta städer och regioner

Granskad:

Under hösten 2017 genomförde Boverket tre framtidsverkstäder med syftet att inspirera till ett proaktivt förhållningssätt till digitalisering och ny teknik inom samhällsplanering.

Vid framtidsverkstäderna medverkade representanter från näringslivet, akademin, nationella myndigheter och organisationer samt kommuner och regioner för att gemensamt diskutera hur den snabba teknikutvecklingen kan komma att förändra våra rumsliga strukturer och den översiktliga planeringsprocessen. På denna webbplats har vi samlat dokumentation från projektet och under 2018 kommer vi att vidareutveckla detta arbete. Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer eller om ni vill dela med er av egna funderingar och erfarenheter.

Syfte

Framtidsverkstäderna syftar till att inspirera till nya sätt att tänka och agera i planeringsprocessen. Genom olika övningar  kommer en för kommunen aktuell utmaning i den fysiska planeringen att belysas. Denna utmaning fungerar som motor för att konkretisera hur planeringsprocessen kan utvecklas för att möta den snabba utvecklingen inom digitalisering och ny teknik, vilka konsekvenserna kan vara och vilka hinder och risker som kan finnas.

Avsikt

  • Vi vill blicka mot framtiden och tänka nytt och innovativt kring vilka möjligheter digitalisering och ny teknik kan ge
  • Vi vill aktivera och synliggöra arbetet med hur digitaliseringen och teknikutvecklingen kan komma in i den översiktliga planeringsprocessen
  • Vi vill tillhandahålla verktyg som ger stöd för detta i den fysiska planeringen
  • Vi vill samla lärdomar, summera och skapa ny kunskap utifrån olika aktörers erfarenheter.

Mål

Dessa framtidsverkstäder ska landa i konkreta förslag till utvecklade arbetsmetoder för att möta och ta sig an teknikutveckling och digitalisering i den fysiska planeringen.

Stöd från Tillväxtverket

Boverket har fått medel från Tillväxtverket för att under hösten 2017 genomföra tre framtidsverkstäder inom temat Smarta städer och regioner.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen