Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Granskad:

Teknikutvecklingen har genom historien utgjort en stark drivkraft för samhällets utveckling och kommer att påverka utformning och användning av markområden, byggd miljö och rumsliga strukturer även i framtiden.

För att lyfta dessa samband har Boverket sedan 2017 bjudit in till diskussioner och workshopar, arrangerat föreläsningar och tagit fram kunskapsunderlag. I rapporten ”Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet” diskuteras hur den digitala tekniken kan ge stöd för att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. I rapporten lyfts även exempel på risker som kan finnas med teknikutvecklingen. Målgruppen är i första hand översiktsplanerare och denna rapport ska ses som en introduktion i ämnet för att ge kunskapsstöd och belysa olika perspektiv.

Under hösten 2018 fick ett antal experter i uppdrag att belysa olika frågeställningar. Slutrapporten innehåller valda delar av dessa promemorior som på denna sida går att ta del av i sin helhet.

En inspirationsskrift finns framtagen som ger en sammanfattande bild av vårt arbete med att lyfta digitaliseringens möjliga rumsliga påverkan. Med stöd av intervjuer belyser skriften olika perspektiv. Exemplen visar på hur tekniken kan användas som analysstöd i planeringsprocessen och hjälpa orter att använda sina tillgångar på ett smart sätt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen