På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Granskad:

I december 2017 fick Boverket från regeringen "uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen". Det treåriga utvecklingsuppdraget rapporterades till regeringen i augusti 2020.

Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Boverket har genom det här regeringsuppdraget medverkat till att komma närmare visionen om en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Särskilt fokus har varit på att skapa förutsättningar för enhetlig informationshantering och möjliggörande av utveckling av digitala processer samt hantering av information i både lokal, regional och nationell skala. Titta på filmen där generaldirektör Anders Sjelvgren beskriver utmaningarna.

Flera satsningar och nya e-tjänster

Inom uppdraget har flera satsningar gjorts inom områdena översiktsplan, detaljplan och byggregler. Vi vill lyfta fram det modellbaserade arbetssättet som är effektivt för att skapa samsyn och enhetlighet på såväl övergripande som detaljerad nivå. Detta har varit tydligt då vi samverkat med andra organisationer i arbetet med uppdraget. Inom uppdraget har vi också utvecklat tekniska lösningar för att hantera och förvalta digitala författningar, som exempelvis Boverkets byggregler och arbetat med föreskrifter för digitala detaljplaner och planbeskrivningar liksom utvecklingen av ÖP-modellen 2.0 med tillhörande katalog för planerad markanvändning. Läs mer om delprojekten genom menyvalen på den här sidan.

Uppdraget har genomförts i samverkan med Lantmäteriet och med stöd av flera statliga, kommunala och privata aktörer.

Boverket föreslår förändringar 

Samhällsbyggnadsprocessen är komplex och svåröverskådlig och det finns fortfarande en hel del att göra för att informationen i den ska vara tillgänglig digitalt. Utvecklingen måste ske mer planerat än i dag och olika delar behöver utvecklas i takt med varandra. I slutrapportering ger vi flera förslag:

  • Det behövs konkreta förslag för en enhetlig obruten digital plan- och byggprocess. Boverket föreslår en utredning/uppdrag för att få en heltäckande bild av hur en ”svensk modell” för utbyte av samhällsbyggnadsinformation ser ut och vilka behov som finns för förändring framöver.
  • Roller och ansvarsfördelning behöver klargöras.
  • Regelutvecklingen måste matcha behoven i tillämpningen av digital information och digitala beslut.
  • Ärendehanteringen behöver bli digital.
  • Planeringsunderlag måste anpassas till digitalt informationsutbyte.
  • Lov- och byggprocessen behöver utvecklas digitalt och standardiseras.

Mer information

En kortversion av slutrapporteringen finns i menyn på den här sidan. Slutrapporten ”Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen” hittar du i sin helhet i ”Relaterad information”. Där finns också en länk till mer information om digitalisering och en samhällsekonomisk nyttoanalys.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen