Agenda 2030

Boverkets redovisning av hur verksamheten bidrar till att uppfylla målen i FN:s agenda för hållbar utveckling redovisades till regeringskansliet, Finansdepartementet i augusti 2016.

En illustration med värdeord för agenda 2030. Illustraion: Boverket
Boverkets bidrag till Agenda 2030 rör mest stadsutvecklingsfrågor men också i stor utsträckning klimathotet och energifrågan. Illustration: Boverket

Av redovisningen framgår tydligt att verksamheten har särskilt stor inverkan på möjligheten att uppnå mål 11 om att göra städer hållbara.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej