På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategisk grupp för hållbara transporter

Granskad:

Eskilstuna kommun har en strategisk grupp för att diskutera hållbara transporter. Gruppen består av såväl bebyggelse- som trafikplanerare och har som funktion att följa upp och verka för att de åtgärder som finns framtagna i trafikrelaterade styrdokument och årsplanen blir genomförda.

Andra uppgifter för gruppen är att följa upp och föreslå åtgärder utifrån revisioner och revideringar av relevanta handlingsplaner och att planera för ansökningar om externa medel som kan stärka arbetet med hållbara resor i Eskilstuna. Den ska också vara en garanti för att de strategiska frågorna kring hållbara transporter inte försvinner i det löpande arbetet. I arbetet prioriteras färdmedlen utifrån trafikplan och övriga styrande dokument.

Följande mötespunkter diskuteras årligen på mötena:

 • Diskussioner inför satsningar i kommande årsplaner inklusive investeringsbudgeten.
 • Diskussioner inför årets vintersäsong.
 • Genomgång av aktuell externfinansiering och utlysningar som förvaltningen bör undersöka närmare inom området hållbara transporter.
 • Uppföljning av trafikplan, klimatplan, kollektivtrafikplan och cykelplan.
 • Diskussioner om hur färdmedelsfördelningsmålen nås.

Antalet möten är till stor del behovsstyrt men gruppen ska minst träffas fyra gånger per år. Mötena är två till tre timmar långa och protokollförs.

Gruppens sammansättning

 • Trafikplanerare
 • Mobilitetsgruppen
 • Trafikingenjör
 • Representant från kommunledningskontoret
 • Verksamhetschef eller driftsingenjör drift-/gatuunderhåll
 • Projektör eller projekteringsledare
 • Representant från utvecklingsenheten

Vid behov och utifrån ämnesområde för aktuell träff deltar även representant för:

 • Kollektivtrafikgruppen
 • Verksamhetschef Stadsmiljö
 • Arbetsledare för parkeringsvakterna
 • Mark och exploatering.

Vid särskilda frågor bjuds även andra berörda personer in.

Gruppens ansvarsfördelning

Gruppen har mandat att föreslå nödvändiga principiella åtgärder som behövs för att uppnå färdmedelsfördelningsmålen. Den ska också årligen utifrån trafikmål och färdmedelsfördelningsmålet ta fram förslag på de viktigaste trafikinvesteringarna i investeringsbudgeten.

Samtliga representanter har ansvar för att omvärldsspana, ta in nya idéer och lyfta fram nya metoder utifrån ny forskning. De bör också delta på minst en konferens med fokus på hållbara transporter per år som omvärldsbevakning inom sitt område. Sekreterarskapet alterneras mellan representanterna.

Planavdelningen har det övergripande ansvaret för att ta fram och följa upp strategiska planer inom transportområdet och är därför också sammankallande för gruppen.

Vad är det lärande i exemplet?

På detta sätt kan kommunen i ett tidigt skede säkra att cykling integreras i samhällsplaneringen, men också att frågor om drift och underhåll kontinuerligt finns med i diskussionerna. Genom hur Stadsbyggnadsförvaltningen är organiserad underlättas samverkan mellan avdelningarna och det blir också lättare att identifiera sig i varandras ansvarsområden, något som både trafik- som bebyggelseplaneringen kan ha nytta av i det fortsatta arbetet. Gruppen skulle med fördel kunna utökas med kompetens från detalj- och översiktsplaneringen för att få en bättre balans mellan trafik- och bebyggelseplanering.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen