På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samtrafiken lyfter cykel i hela resan perspektivet

Granskad:

Samtrafiken är ett samarbete mellan 60 av Sveriges trafikföretag och samarbetspartners. Tillsammans arbetar de för att göra det kollektiva resandet enklare, tillgängligare och mer pålitligt. Cykel och Kollektivtrafik är ett branschutvecklingsprojekt initierat av Samtrafiken. Cykeln ses som en viktig pusselbit i hela resanperspektivet – att kunna resa från start till mål med delade resurser.

Projektet har involverat ett flertal representanter regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikhuvudmän i Sverige. Arbetet är en förstudie och är ett första steg mot visionen att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla kundvänliga och långsiktigt hållbara lösningar utifrån ett Hela resanperspektiv.

Integration i samhällsplaneringen

Cykel och kollektivtrafik har som branschutvecklingsprojekt lyft fram och belyst cyklistens alla behov för att skapa en integrerad del av kollektivtrafikresan. För trafikföretagen har den stora frågan varit hur till exempel fordon bör anpassas efter resenärer som önskar att ta med sig sin cykel ombord. Men också att det finns kompletterande lösningar för resenärer som främjar flexibiliteten med attraktiva cykelparkeringsmöjligheter och hyrcykelsystem vid stationer, hållplatser och resecentrum.

Vad är det lärande i exemplet?

För att öka cykelns attraktionskraft behöver flera krafter arbeta tillsammans i samhällsplaneringen. I det här branschutvecklingsprojektet kommer initiativet från kollektivtrafikbranschen och utförarna, vilket kan tillföra nya infallsvinklar i planeringen. Samtrafiken har identifierat att branschen bör ta en aktiv roll för att kunna följa med i utvecklingen av cykelns roll i kollektivtrafiken. I resultatet av arbetet pekar branschen på att det i dagsläget inte finns en aktör som driver frågan om cykel och kollektivtrafik på en övergripande nivå. Istället hanteras frågan olika i landets regioner vilket riskerar att försvåra för såväl trafikföretagen och resenärerna. För att bättre kunna planera för cykel och kollektivtrafik behövs samarbete och samordning mellan trafikföretag, markägare, fastighetsägare och infrastrukturhållare. Trafikföretagen behöver vara en tidig samtalspart i samhällsplaneringen.

Specifikt de lösningar som branschen ser behov av är attraktiva parkeringar för cyklister, låne- och hyrcykelsystem, möjligheten att ta med sig cykel på tåget eller bussen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen