På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kattegattleden

Granskad:

Sveriges första nationella cykelled, Kattegattleden, invigdes i juni 2015. Den är 37 mil lång och sträcker sig längs kusten mellan Göteborg och Helsingborg. Ett viktigt syfte med Kattegattleden är att tjäna som tillväxtmotor för besöksnäringen.

Region Halland är huvudman. Övriga deltagande parter är samtliga kommuner i Hallands län, Göteborg Stad, Båstads kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Ängelholms kommun samt Region Skåne och Trafikverket. Tidigt togs en avsiktsförklaring fram mellan samverkansparterna.

År 2010 utsågs Kattegattleden av regeringen till ett nationellt pilotprojekt och tilldelades 40 miljoner kronor ur den nationella infrastrukturplanen. År 2014 blev leden en godkänd nationell turistcykelled och året därpå invigdes leden i Slottsparken i Halmstad.

Kattegattleden har bland annat finansierats av den nationella infrastrukturplanen samt från de regionala trafikplanerna för Halland och Skåne. Därutöver har kommunerna utmed leden finansierat 50 procent av kostnaderna. Totalbeloppet för projektet hamnar mellan 160 och 200 miljoner kronor.

Hur cykelleden integreras i samhällsplaneringen

Utbyggnad längs statlig väg har skett genom Trafikverkets planeringsprocess. För utbyggnad längs det kommunala vägnätet har i regel detaljplan använts. För att kunna dra leden via vägar med enskilt väghållarskap har avtal tecknats med dess väghållare. Även privata markägare har involverats via avtal. Bitvis går vägen genom naturreservat och då har tillstånd krävts från länsstyrelser och andra myndigheter. För att undvika vissa naturskyddade områden har sträckningen justerats. För att förankra processen lokalt har det genomförts olika informationsmöten på årsmöten och träffar med representanter för samfällighetsföreningarna.

Samverkan och kommunikation viktiga delar för att lyckas

Då Kattegattleden startade som ett pilotprojekt fanns ingen "mall" för hur processen kring en nationell cykelturistled skulle se ut. Roller, ansvar och arbetssätt har växt fram efter hand. Kattegattleden har nu blivit en produkt och de gemensamma satsningarna inom infrastruktur och turism har både krävt och genererat samverkan. Ett samarbete med utländska researrangörer har etablerats för att ta fram olika cykelpaket för leden.
Att få ihop sträckningen utifrån målbilderna för leden (bilfri, kustnära, upplevelserik) med olika väghållare och markägare har varit en stor utmaning. Inte minst eftersom leden går i ett kustnära läge. Arbetet har sträckt sig över länsgränser, kommungränser och andra administrativa gränser. Även på nationell nivå och mellan olika turismcykelprojekt har det skett samverkan.

Längs med leden har det på vissa ställen varit svårt att komma överens med de olika aktörerna om utbyggnadsplanerna. Detta har gjort att såväl Trafikverkets planeringsprocesser som detaljplaneprocesserna har dragit ut på tiden. I vissa fall har diskussionerna även resulterat i alternativa lösningar som har blivit dyrare än de som först var föreslagna.

Vad är det lärande i exemplet?

En nationell cykelled ställer större krav på underhåll än en "vanlig" cykelled. Det gäller dels längden på sträckan, dels att finna bra former och samarbeten för att främja cykelturismen. Det är viktigt att cykelturisterna känner sig nöjda med förhållandena.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen