På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbart resande i ett växande Värmland

Granskad:

Projektet Hållbart resande i ett Växande Värmland har ett övergripande mål om att andelen hållbara persontransporter ska öka i länet. Genom delprojekt ska strategier, planer och samverkanslösningar tas fram för att integrera ett Mobility Management arbetssätt.

Allmänt om projektet

Projektägare är Karlstads kommun och Värmlandstrafiken. Övriga parter som deltar i projektet är: Region Värmland, Landstinget i Värmland, Trafikverket, en majoritet av kommunerna i Värmland, Karlstad innovation Park, Fastighetsägarna, näringslivet och Karlstads universitet. Projektet innehåller tre delprojekt.

Delprojekt 1: Hållbar samhällsplanering – Mobility Management i tidiga planprocesser

För att integrera Mobility Management- arbetssätt, tas gröna resplaner fram och i bostadsplaneringen främjas cykling.

Hammarö kommun har i samarbete med fastighetsägaren tagit fram en grön resplan. I ett första skede gjordes en nulägesinventering, som visade att parkeringsutnyttjandet var lågt i stadsdelen och att förutsättningar fanns för energieffektiva lösningar. Andra viktiga förutsättningar var närhet till kollektivtrafik och täthet till målpunkter och servicefunktioner. Kommunen ansvarade för att knyta ihop cykelvägarna med de nyetablerade bostäderna. Fastighetsägaren genomförde följande åtgärder:

  • En cykelpool med bokningsbara cyklar.
  • Cykelserviceavtal och cykelservicestation kopplat till fastigheten.
  • Uppvärmda, säkra och trygga cykelparkeringar.
  • En cykelparkeringsmanual har tagits fram till byggherrar när nya bostadsområden planeras.

Delprojekt 2: Hållbara arbetsresor – att resa hållbart till, från och i arbetet

I delprojekt 2 har bland annat en "cykla till jobbet"-kampanj genomförts. För att kartlägga de anställdas resvanor togs en nulägesanalys fram hos de medverkande företagen. En annan kampanj är "Cykelpepp": att dela ut frukostpåsar för att uppmuntra cykelpendling.

Delprojekt 3: Hållbara handelsresor – att resa hållbart till och från handeln

Inom delprojektet har ett lokalt postföretag - som distribuerar post med cykel - tillsammans med ett handelscentrum i centrala Karlstad, samarbetat med hemkörning av julgranar. En annan satsning inom projektet är framtagandet av appen "Biklio", som erbjuder cykelprodukter till cyklister.

Vad är det lärande i exemplet?

En viktig lärdom är att inte underskatta att projektet behöver gott om tid i inledningsfasen när en gemensam målbild ska tas fram. Särskilt viktigt är att det finns ett politiskt stöd. En annan erfarenhet är att våga pröva idéer och att genomföra dem efter sin egen organisations förutsättningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen