På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strategi och handlingsplan för mobilitet i Ulleråker

Granskad:

Stadsdelen Ulleråker i Uppsala kommun ska till år 2030 utvecklas med 7 000 nya bostäder, verksamheter, handel, skolor, förskolor och annan service. Ett övergripande mål för projektet är att boende och verkande i Ulleråker ska ha goda möjligheter att välja hållbara färdmedel för sina vardagsresor.

För Ulleråker har kommunen tagit fram en strategi- och handlingsplan för mobilitet. Den ska bidra till att nå Uppsalas mål att minst 80 procent av ulleråkerbornas resor ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Handlingsplanen sträcker sig fram till år 2030 när Ulleråker är tänkt att vara fullt utbyggt. Planen behöver därför vara ett levande dokument som revideras i samband med de olika utbyggnadsetapperna. Den omfattar samtliga skeden; planeringsfasen, byggskedet och drifts- och underhållsskedet.

För varje detaljplan ska en åtgärdsplan tas fram, som beskriver både fysiska, digitala och mjuka åtgärder samt hur, var och när åtgärderna ska tillämpas. Den fastställs i samband med detaljplanen. Både handlings- och åtgärdsplan utgår från mobilitetsstrategin för Ulleråker, som i sin tur utgår från kommunens mål och styrdokument och planprogrammet för Ulleråker.

Åtgärdsplanen beskriver hur ett systematiskt arbetssätt säkerställer att hållbar mobilitet inkluderas genom hela planeringsprocessen samt hur/att de uppsatta målen uppnås. I planen har alla berörda parter (markanvisade byggherrar, berörda förvaltningar och kommunala bolag inom kommunen samt Upplands Lokaltrafik) fått ansvar över olika typer av åtgärder. Utöver dessa kommer flera andra parter att på sikt fylla viktiga funktioner i Ulleråker som är kopplat mobilitetsarbetet, exempelvis framtida utvecklare och förvaltare av bostäder och lokaler och framtida arbetsgivare.

Exempel på åtgärder som främjar cykling

Under markanvisningen har byggherrarna godkänt ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas vid genomförandet av byggherrens projekt. Nedan redovisas exempel på ett antal åtaganden som kommer ha effekt på hållbar mobilitet i Ulleråker:

 • Kraven på utrymme för cykelparkering enligt gällande parkeringsnorm ska uppfyllas.
 • Tillgänglighets- och funktionskrav i syfte att underlätta cykel-användning ska uppfyllas, vilket innebär:
 • Möjlighet att låsa ram för alla cyklar. 
 • Platser som är avsedda för långtidsparkering ska i huvudsak lokaliseras inomhus integrerad i en huvudbyggnad med god tillgänglighet nära entré (max 25 meter från entréer). Korttidsparkering för besökare kan i mindre utsträckning byggas utomhus.
 • Parkering ska finnas för last- eller lådcyklar i motsvarande 0,1 plats/lägenhet.
 • Möjlighet att ladda elcykel vid 20 procent av parkeringsplatserna i cykelrum.
 • Hissarna anpassas för att rymma cyklar.
 • Entréer ska ha god tillgänglighet för cyklar och förses med dörröppnare.
 • Där cyklar behöver transporteras inomhus ska det utrymme anpassas för detta. Uppställningsplatser för cyklar inomhus i anslutning till lägenheter ska inte blockera korridorer, loftgångar med mera.
 • Tillgång till luftpump och reparationsställ i anslutning till cykelparkering.
 • I anslutning till verksamhetslokaler ska tillgång till omklädningsrum och duschfaciliteter finnas.

Vid hållplatsen Vinghästtorget föreslås:

 • Cirka 20 platser för hyrcyklar.
 • Cykelparkeringsplatser dimensioneras utifrån på- och avstigande.
 • Avlämningsskåp i flexibla storlekar.
 • Cykelpump.

Vad är det lärande i exemplet?

Strategi- och handlingsplanen bidrar till att systematiskt arbetssätt för att säkerställa att hållbar mobilitet inkluderas i planeringsprocessen. Strategi- och handlingsplanens åtgärdsplaner anger också vad som behöver göras och vem och när åtgärder ska genomföras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen