På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024

Granskad:

Handlingsplanen för mobilitet og byrum 2017-2024 är ett planeringsunderlag, där flera planer och dokument samlas till ett dokument som är direkt kopplat till Odense Kommuneplan för perioden 2016 – 2028.

Handlingsplanen är en bruttokatalog över projekt med förslag på åtgärder kopplat till kostnader, som fungerar som ett underlagsmaterial inför de årliga anslagsramarna och budgetförhandlingarna. Planen aktualiseras varje år och den bygger på följande principer:

  • Framtidens mobilitet är mer hållbar.
  • Från A till B – vi ska bryta våra vanor.
  • Framkomlighet.
  • Fyrstegsprincipen,
  • Laboratorium för smart mobilitet.
  • Det goda livet och sundhet.
  • Stadsliv och stadsrum.
  • Trafiksäkerhet.
  • Samverkan.

Processen att ta fram handlingsplanen sträckte sig över två år. Under processen förankrades materialet såväl internt som externt. Resultatet blev en handlingsplan, där 50 av 100 de föreslagna projekten valdes ut enligt fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en arbetsstrategi som tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. De fyra stegen är Tänk om, Optimera, Bygg om och Bygg nytt.

I handlingsplanen presenteras varje projekt presenteras på en sida. I presentationen ges: kostnad, målgrupp, projektet, vad ska göras, effektbedömning, konsekvenser, samarbetspartners och framgångskriterier.

Handlingsplanen skickades till 100 000 hushåll för information. För att kommunicera planen arbetar Odense kommun med sociala medier, bland annat genom en internetpanel.

Vad är det lärande i exemplet?

Handlingsplanen är ett bra och tydligt exempel på hur det är möjligt att ta fram ett samlat dokument där planeringsunderlag och strategier med mera, skrivs ihop och blir till ett effektivt instrument och verktyg. Ett sådant samlat dokument underlättar för information, dialog, prioriteringar, beslutfattande och genomförande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen