På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett bra cykelklimat i norr, Luleå

Granskad:

Det var under 1970– och 1980–talen som Luleå kommun lade grunden till den cykelinfrastruktur som finns där idag. Allt eftersom nyexploateringar har genomförts har stomnätet kompletterats och byggts ut. Målsättningen var att bli årets cykelstad 2016 och även om kommunen inte nådde ända fram, så har detta medfört förnyade mål och inriktningar.

Cykeln i samhällsplaneringen

Det finns en medvetenhet om kopplingen mellan cykel och samhällsplanering hos såväl politiker som tjänstemän. Kopplingen mellan kommunens översiktsplan och cykelplan är tydlig. Översiktsplanen från 2013 innehåller ett mål om att andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots ska öka kraftigt. Cykelplan 2016–2020 är direkt kopplad till översiktsplanen. Den ska även fungera som underlag för verksamhets- och budgetplanering samt som underlag vid dialoger om cykelutveckling. Kommunen har också skapat en särskild avdelning som särskilt bevakar att cykelfrågorna finns med från det strategiska arbetet fram till projekteringsarbetet och genomförandet.

Cykelplan

Cykelplanen kan ses som ett gott exempel på vad en cykelplan kan innehålla och hur den kan användas. Den innehåller fyra strategier:

  • Cyklingens status ska vara hög i kommunen.
  • Cykelvägnätet i Luleå ska kännetecknas av hög kvalitet.
  • Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att cykla i Luleå.
  • Det ska höras, synas och kännas att Luleå är en cykelstad.

Vintercykling

Luleå satsar på vintercykling som har en tradition och god utveckling i kommunen. Kommunen ger bra och säker vinterväghållning för cyklisterna och anlägger också isvägar för fritidsrekreation som både cyklande och gående kan använda. För att utveckla vintercykling så har tretton stycken testpatruller i uppdrag att testcykla med olika utrustningar och material. Dessutom anordnas via cykelforum föreläsningar med experter i ämnet. Kommunen har även tankar på att ta fram en app, som visar vintercykelvägar och dess standard angående snöröjning och halkbekämpning. Det pågår också ett forskningsarbete med Luleå Tekniska Högskola om aktiva skoltransporter – barn/ungdomar som pendlar med cykel mellan bostad och skola. Kommunen har också samarbete med Umeå kommun om bland annat vintercykling.

Cykelnät

Det sker satsningar på att bygga ihop och bygga ut befintligt cykelvägnät. Cykelplanen har till exempel beskrivningar om begreppsdefinitioner, kriterier vid utformning av cykelvägnätet, fysisk standard, behov av nya länkar, behov av bredning befintlig länk och behov av nya länkar längs statliga/enskilda vägnätet.

Cykelparkering

Luleå kommun har nyckeltal med antal cykelparkeringar i centrum. Antalet cykelparkeringar i centrum och vid målpunkter såsom buss- och järnvägsstationer ska enligt cykelplanen byggas ut. Där många boende har mer än 400 meter till busshållplats inom stadsbygden ska cykelparkering byggas vid hållplatsen.

Vad är det lärande i exemplet?

Luleå kommun har tagit fram en mycket användbar cykelplan som har fått en självklar roll i kommunens utvecklingsarbete. Cykelplanen har inte bara blivit ett planeringsunderlag, utan ett instrument som kommer till nytta i möten och dialoger.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen