Planeringsprocesser och planeringsunderlag för ökad cykling

För att få till en ökad och säker cykling är ett nära samarbete mellan förvaltningarna stadsbyggnad och trafik att föredra. Det är viktigt att det i cykelplanerna finns en koppling till genomförandet och att arbetet följs upp.

Det finns flera sätt att organisera planering för cykeln. Dels sitter ibland förvaltningarna tillsammans, dels träffas de kontinuerligt på möten eller i arbetsgrupper. I några kommuner diskuteras cykeln i ett större sammanhang; till exempel stadsutveckling och stadens mobilitet. Några har lyft gröna parkeringstal som en pådrivande faktor för ökad cykling. När det gäller organisering är det flera kommuner som har särskild cykelsamordnare som driver på övriga förvaltningars arbete.

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej