På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vegetation för att minska vinden vid cykelbana

Vindskyddad cykelbana
Vindskyddad cykelbana. Foto: Erik Skärbäck, SLU

Vind är en faktor som gör att cykeln ibland blir ett mindre attraktivt sätt att färdas på. Med kraftig motvind ökar belastningen och det tar längre tid att cykla den vanliga sträckan. Möjligheten att anlägga vindskydd utefter vindutsatta cykelvägar har studerats i en rapport av LTH/SLU.

Det konstateras att beroende på hur läplantering görs blir det olika mycket vindskydd. Vilken typ av vegetation som planteras, om det är enhetlig eller varierad vegetation, hur bred vegetationszonen är samt landskapets topografi avgör hur väl vinden stoppas och hur kraftig eventuell vindturbulens blir på läsidan. Planteringens avstånd från cykelbanan spelar också roll, liksom att vindens riktning varierar. Både vindens styrka och vegetationens möjligheter till läskydd kan variera med årstid. Det är således flera faktorer som spelar roll för läplanteringen bästa effekt. Exempel på detta är klippt häck mellan Åkarp och Alnarp.

Tidigare var bilvägen dubbelt så bred och biltrafiken snabb. Den oskyddade gång- och cykelbanan utmed vägrenen upplevdes som lång. När halva vägbanan gjordes om till gång- och cykelväg, samt avskiljdes från biltrafiken med klippta häckar, minskade bilhastigheten samtidigt som trivseln för gående och cyklister ökade. Sträckan Åkarp-Alnarp upplevdes dessutom som kortare. Grupper av ekar placerade på något hundratals meters avstånd, med små knappt urskiljbara sidoförskjutningar har gjort förflyttningarna intressantare och har brutit ner monotonin.

Vad är det lärande i exemplet?

Av genomförd SWOT-analys drar författarna i rapporten slutsatsen att läplanteringar har så stor betydelse att de bör planeras från början som en integrerad del av cykelvägen. Även skötsel av det gröna samt lövröjning eller liknande bör beaktas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej