På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Små tekniska lösningar betyder mycket för cyklisterna

Granskad:
Allgrönt i korsningen. Foto: Boverket
Allgrönt i korsningen. Foto: Boverket Otto Ryding/Boverket

Det finns flera nya lösningar för cykel som spänner över ett brett fält från stora till små åtgärder. Det kan handla om en cykelbro som ansluter ovanpå ett skoltak, cykelgator där cyklisterna har företräde framför bilisterna och en cykelbana som går på diagonalen i en korsning. Det kan också gälla små tekniska lösningar där cyklister varnas för att tunga fordon är i närheten.

Här nedan följer ett antal exempel som kan tjäna som inspiration.

En oval cirkulationsplats blir en genväg för cyklisten, Den Haag

I Den Haag arbetar kommunen brett med att underlätta för och visa omsorg om cyklisterna. Till exempel kompletterar de felande länkar i cykelnätet, förbättrar kvaliteten på befintliga cykelbanor och hittar helt nya lösningar där farliga trafiksituationer kan uppstå. Ett sådant exempel är Weimarstraat, där kommunen byggt om en korsning eftersom trafik-situationen upplevdes som otydlig och att bilister höll för hög hastighet, till en oval cirkulationsplats. Utformningen är anpassad efter hur cyklisterna vill röra sig på platsen: ett gent och effektivt stråk. Numera har cyklisterna företräde. Cyklisterna får cykla tvärs igenom korsningen, medan övrig trafik får köra cirkulationsplatsen.

Groningen testar allgrönt

Groningen experimenterar kommunen med kombinationer av olika lösningar för att underlätta cyklisternas framkomlighet. Bland annat "gröna vågen" som ger cyklisterna grönt ljus om de håller en viss hastighet mellan trafikljusen och regnsensorer som i händelse av regn gör att ljuset snabbare slår om till grönt för cyklisterna. De har även infört "allgrönt" i några korsningar. Det innebär att alla cyklister in i en trafikljusreglerad korsning får grönt samtidigt. Följden blir "ett organiserat kaos", varför ögonkontakt behöver tas med andra cyklister. Fördelen med denna lösning är att eventuella konflikter mellan cyklister och till exempel långa svängande fordon minskas. Denna lösning förekommer troligen bara i Groningen och konsekvensen av den regleringen bör studeras då det kan ge kollektivtrafikresenärerna längre väntetider vid ljusen.

I Nederländerna finns även den så kallade holländska högersvängen. Den innebär att det är tillåtet för cyklist att svänga höger även vid rött ljus. Hur trafiksäkerheten påverkas av detta är viktigt att studera.

Utgångspunkten i Nederländerna är att få bort allt som gör att det känns motigt, krångligt och omständligt att cykla. Till exempel försöker städerna lösa de svåraste konfliktpunkterna först, det vill säga korsningarna. Därefter tar de itu med raksträckorna.

Cykelbana på skolans tak - Dafne Schippers bridge, Utrecht

En annan spännande lösning, är cykelbanan i Utrecht, som byggdes för att knyta ihop två stadsdelar. Stadsdelen var tidigare avskärmad från centrum genom en kanal. För att binda ihop stadsdelen med Utrecht, byggdes en ny gång- och cykelbro över kanalen. Utmaningen var att få utrymme för angöring av bron. Det löstes genom att cykelvägen landar på skolans tak och slingrar sig ned på marken i en mjuk böj via en ramp, för att sedan fortsätta in till centrum. I och med lösningen att placera bron på skolans tak, fanns där också plats till att bygga nya bostäder intill skolan. Genom denna sträckning av cykelvägen kortades avståndet till centrum och pendlingstiden för omkring 7 000 cyklister kunde förkortas.

Cykeldiagonalen i Malmö

I Malmö, utmed Lundavägen, finns något så ovanligt som en "cykel-diagonal". Behovet av den uppstår när cykelbanan längs en sträcka byter sida. Istället för en traditionell övergång, där cyklisten får ta sig över i två signalfaser, har Malmö Gatukontor här skapat en variant som leder cyklisten tvärs över vägen.

Denna lösning ökar framkomligheten för cyklister. En förutsättning för att cykeldiagonalen ska vara ett lämpligt alternativ till utformning är att det finns ett tydligt överordnat biltrafikflöde (i detta fall är flödet längs med Lundavägen tydligt överordnat flödet på Ågatan). Under de förutsättningarna kan en tredje signalfas (cykeldiagonalen) läggas in mellan de båda andra signalfaserna och primärt ta gröntid av den underordnade gatan.

Cykelservicestation i Malmö

Gatukontoret i Malmö har tagit fram en cykelservicestation där cyklister själva ska kunna serva sina cyklar. Denna ligger utmed Pildammsvägen, utanför Malmö IP och mitt emot Konsthallstorget.

På cykelservicestationen hängs cykeln upp i bekväm arbetshöjd, och det finns möjlighet till tvätt, cykelpump och verktyg. Vid stationen finns även dricksvatten och pump för bollar samt stadens cykelkarta. Av trygghetsskäl är tavlan upphöjd så att det går att se om någon står bakom.
Stationen är gratis och används ofta, men har utsatts för en del vandalisering och stöld av verktyg. Detta har lett till ökade driftskostnader med behovet att vid flertalet tillfällen ersätta verktyg.

Tunga fordon varnar cyklisten i London

Röst från buss varnar cyklisten
Röst från buss varnar cyklisten. Foto: Magnus Jacobsson/Boverket

I London har särskilda standarder för tunga fordon tagits fram. Fordonen har extra speglar för att chauffören lättare ska upptäcka cyklister samt är utrustade med speciella anordningar undertill för att cyklister inte ska kunna hamna under fordonen. En röst varnar cyklisten när fordonet svänger vänster, som också är den "farliga" svängen eftersom det är vänstertrafik i England. 

Vänstersväng över högtrafikerad väg i Berlin

Vänstersväng i Berlin
Vänstersväng i Berlin Emelie Ahlstrand/Boverket

Berlin har många cyklister och såväl där som i andra delar av Tyskland går många cykelstråk längs högtrafikerade bilvägar. Nedan finner vi ett exempel på hur en vänstersväng över en sådan högtrafikerad väg kan konstrueras.

När en cyklist ska svänga vänster kör den in i ett litet fält till höger om körbanan. Ett separat trafikljus visar när cyklisten får grönt för överfart. Cyklister som ska fortsätta rakt fram kan således göra det utan att bli störda av de vänstersvängande cyklisterna.

Cyklisten som ska svänga vänster tar till höger i refugen och inväntar där grön signal. Samtidigt kan cyklister som ska fortsätta rakt fram passera.

Hamburg tar till vara på synergieffekter – översvämningsskydd

Längs med floden Elbe, söder om Hamburgs stadskärna, skyddar nybyggda murar staden mot översvämning. Murarna sträcker sig ca 4–5 meter över vattennivån och 1–2 meter över marknivån på fastland och öar. Utan skyddsmurarna skulle inte cykelvägen genom området ha blivit till: byggnadsarbetet motiverade nämligen staden att även anlägga cykelvägar längs murarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen