På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Medborgarinitiativet RadBahn Berlin

Granskad:
Kanske en framtida cykelbana?
Kanske en framtida cykelbana? Foto: Emelie Ahlstrand, Boverket

Radbahn Berlin betyder ordagrant "cykelbana Berlin", men är också en ordlek. Ordet radbahn anspelar på U-bahn, en tunnelbana som i delar av centrala Berlin går på pelare istället för under mark. RadBahn Berlin är ett medborgarinitiativ som handlar om att skapa en cykelbana under tunnelbanan och samtidigt skapa attraktiva målpunkter längs med stråket.

Radbahn Berlin började 2015 som en idé av en grupp arkitekter, kulturgeografer och personer från PR-branschen. Idén växte och gruppen utvecklade ett koncept med skisser som visade en nio km lång, väderskyddad cykelbana genom staden. Idén presenterades i en broschyr och en film och fick stort genomslag i sociala medier under 2015.

Genom Radbahn skulle marken under spåren kunna användas som cykelbana och aktivera otrygga delar samt tillföra flera värden till stadsdelarna. Idag används marken för bilparkering, en del hemlösa bor där och mycket mark är outnyttjad.

Medborgarinitiativ

Många medborgare och aktörer var positiva till initiativet, men initialt inte staden. Konceptet innehöll en hel del svårigheter gällande trafiksäkerhet vid korsningar med bilvägar samt överfarter vid kanaler och vattendrag. Trots det negativa bemötandet från staden bildade gruppen en ideell förening och utgör idag ett team på åtta personer från olika länder som bor i Berlin. Föreningen finansieras av olika företag samt av Berlin stad och genom gräsrotsfinansiering (engelska crowdfunding). Föreningen kallar initiativet för en alternativ planering.

Fördjupad studie med innovativa förslag

Under 2016 togs det fram en trafikstudie som noggrant studerade hur flera av de svårigheter som finns i trafikmiljön skulle kunna lösas. Vid Bahnhof Zoo går U1 till exempel under marken på en av Berlins mest dyra shoppinggator. Gatan där är 52 m bred, men det saknas en cykelbana. Där föreslås delar av gågatan tas i anspråk för cykel. Det finns en rondell i Kreuzberg som enligt RadBahn idag mest används för droghandel. I deras förslag finns exempel på hur rondellen skulle kunna byggas om till en scen för kultur och musik. Andra förslag medför genom bryggor ökad kontakt med floden och vattnet eller innehåller smarta skyltar som visar vilken hastighet en cyklist bör hålla för att få grönt ljus vid nästa korsning. En annan idé handlar om att skapa en cykelhub med cykelverkstad och garage vid en öppen plats.

Dialog med staden

Föreningen har haft flera möten med staden och dess politiker. Staden gör nu en förstudie för att se var och hur de skulle kunna realisera Radbahn. Föreningen tror att staden inser att en nio km lång cykelbana, delvis under tunnelbanan, kan bli ikonisk och en attraktion i staden. Radbahn skulle kunna bli en innovationskorridor i Berlin med testbäddar för såväl tekniska som sociala lösningar för hållbar stadsutveckling.

Vad är det lärande i exemplet?

En framgångsfaktor för RadBahn är enligt föreningen att gruppen är sammansatt av människor från olika länder och med olika professionella bakgrunder. Arkitekterna kunde lätt ge idéerna en rumslig form och skapa bilder. Kulturplanerarna kunde koppla samman cykelbana, trafikplanering och gestaltning med stadsplanering och kulturella värden. De som hade erfarenhet från PR kunde sätta ihop ett publikt material och sprida i sociala medier. Projekten visar också betydelsen av politiskt stöd. Det framkom även en bild av de engagerade medborgarna som en av de största drivkrafterna. Projektet kan visa på fördelarna på att samarbeta och att tänka utanför boxen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen