På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prioriterat cykelstråk för hållbart resande i Trelleborg

Granskad:

När Pågatågen började trafikera Trelleborgsbanan i december 2015 kortades tidsavståndet mellan Trelleborg och Malmö med 16 minuter. Att resa till och från Trelleborg blev attraktivt för flera då det även blev möjligt att resa till exempel Lund, Kävlinge och Helsingborg utan att byta tåg. Det är även möjligt att ta med cykeln på tåget.

Trelleborg arbetar konsekvent med de planer och strategier som finns att tillgå. Cykelstrategin och cykelplanen tar avstamp i den fördjupade översiktsplanen för Trelleborg. Det finns en politisk vilja att utveckla cyklingen i staden och målsättningen är hög: de siktar på att bli Skånes tredje bästa cykelkommun 2020. Cykeldokumenten har tagits fram inom infrastrukturgruppen inom hållbart resande. Där ingår kommunlednings-förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och den tekniska förvaltningen. Med den sammansättningen sammanförs kompetenser inom planering, hållbart resande och teknik på ett bra sätt vilket underlättar förståelse för och skapar engagemang i det fortsatta arbetet.

Cykel för kortare resor

I Trelleborg pågår nu flera stora stadsutvecklingsprojekt och kommunen vill främja rörlighet med hållbara transportsätt och underlätta byten mellan dessa. I den fördjupade översiktsplanen för staden lyfter kommunen fram vikten av att samla de olika färdmedlen i en nod. De lyfter målsättningen att Trelleborg ska utvecklas som cykelstad och trelleborgarna uppmuntras att cykla eller ta bussen till tåget. För resor mellan 1–5 kilometer använder 62 procent bilen. Av de resor trelleborgarna gör med bil är nästan 50 procent kortare än fem kilometer. Det innebär att det finns en stor potential att ersätta korta bilresor med cykel. Kommunen antog under 2016 både en cykelstrategi och en cykelplan.

Uppgradering av befintligt gång- och cykelstråk till en expresscykelrutt

Trelleborg har ett väl utbyggt cykelvägnät men den senaste inventeringen från 2011 visade brister i standarden. Behov finns att höja kvaliteten avseende tillräcklig bredd och jämn beläggning. Även belysningen och skyltningen behöver ses över. Ambitionen är också att i möjligaste mån separera cyklister från gångtrafik. För att göra det smidigt och bekvämt för cyklisterna att ta sig fram genom staden – och till Trelleborgs C - började kommunen under 2015 att diskutera en uppgradering av denna del av cykelvägnätet till en Cykelexpressrutt. Det fanns också en önska om att minska trängseln på gång- och cykelbanor i centrum.

Våren 2017 var arbetet klart och den två kilometer långa cykelexpressrutten invigdes under festliga former.

Satsningen innebär att det blivit smidigare att transportera sig med cykel genom staden och för de som vill ta sig till Centralstationen för vidare resor med tåg eller buss. Sträckningen är längre än genaste vägen men är i gengäld snabbare. Cyklister har företräde i princip alla korsningar och gång- och cykelbanorna har separerats från varandra. Cykelexpressrutten ansluter till östra delen av Trelleborg C där det är mindre tryck på cykelparkeringar. På den sidan finns även entré till perrongen med biljettautomat för smidigt byte. Vid östra övergången finns även cykelgarage med plats för 62 cyklar varav 18 platser är utrustade med el för laddning av elcyklar. Cykelgaraget är tillgängligt dygnet runt via ett abonnemang och tillträde sker med registrerat Jojo–kort från Skånetrafiken.

Satsningen på det två km långa stråket innebär en statushöjning för cykeln och hjälper till att styra över fler korta bilresor till cykel.

Vad är det lärande i exemplet?

Med ambitionen att bli cykelstad krävs det satsningar och det är viktigt att bygga för ökad andel cyklande redan nu. Högkvalitativ cykelinfrastruktur i form av expresscykelväg och cykelgarage är inte bara för större städer, vilket Trelleborg här har visat.

Det finns flera kommuner som också har investerat i liknande inglasade cykelgarage, till exempel Borås, Växjö, Örebro och Sigtuna i nära anslutning till tågstationerna. Ibland kan det dock vara en utmaning att samordna de olika aktörerna som berörs, till exempel Jernhusen, kommunen och Trafikverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen