På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jönköping underlättar för cykelpendlare

Granskad:

Jönköpings kommun bedömer att det finns stor potential för att locka bilister till att bli cyklister istället. Framförallt korta resor kan ersättas med hållbara färdsätt. För att minska trafikbelastningen i stadskärnan och skapa en trevligare stadsmiljö uppmuntras bilisterna att parkera gratis på kommunens infartsparkeringar. Kommunen har också genomfört en hel del kampanjer.

Enligt kommunens statistik är 43 procent av alla bilresor som görs kortare än fem kilometer, en sträcka som för de flesta är fullt möjlig att göra med cykel. Runt 20 000 personer i Jönköpings stad bor inom fem kilometer från sitt arbete. Jönköping arbetar på flera olika plan med att få folk att underlätta för invånare och företag för att cykelpendla.

Statistiskt underlag för att bedöma cykelpotential

Jönköpings kommun har genom data från Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram kartmaterial som beskriver potentialen för arbetspendling med cykel i kommunen. Materialet innehåller data om var stora cyklistströmmar skulle kunna uppstå, och i vilka områden flest potentiella cyklister bor och arbetar. Statistiken har använts för att se var det är störst chans att folk cyklar, och för att det är ett bra sätt att visualisera för folk hur förutsättningarna för arbetspendling ser ut. Informationen kan också användas för att identifiera sträckningar som behöver prioriteras i kommunens arbete med cykelinfrastruktur. Materialet är avgränsat utifrån att fem kilometer är ett acceptabelt cykelavstånd för de flesta.

Bilden från SCB blir dock inte helt rättvisande då höjdskillnaderna, som i Jönköping är ganska stora, inte tas med. Materialet som finns på webbplatsen innefattar därför även kartor med höjdskillnader. Jönköping har även tagit fram pendlarkartor för elcykel, där det är beräknat på upp till 10 kilometers avstånd till arbetsplatsen.

Kampanjen – Inga onödiga bilresor

"Att låta bilen stå ibland vinner både du, din plånbok och resten av Jönköping på". Jönköping konstaterar att det finns många vinster i att ibland ta cykeln och låta bilen stå. Cyklisten sparar pengar, får motion och frisk luft och sist men absolut inte minst så gör cyklisten en insats för miljön.

Som ett led i att uppnå fler hållbara resor drivs flera kampanjer. Ett exempel är Inga onödiga bilresor, där medborgare kan ansöka om att bli testpiloter för att prova elcyklar, cykelkärror och vikbara elcyklar. De vikbara elcyklarna kan kombineras med Länstrafikens värdekort, och passar för de som vill prova på att pendla med cykel på tåget eller bussen.

I en utvärdering uppgav 97 procent av de svarande att de instämde med påståendet "Min upplevelse av tiden som testpilot var positiv". Totalt 26 procent hade efter kampanjen gjort ett köp. 19 procent köpte elcykel, 2,5 procent lådcykel och fem procent cykelkärra. Enligt utvärderingen har också de som deltagit börjat cykla mer efter kampanjen.

Infartsparkeringar

Jönköpings kommun har också satsat på cykelparkeringar i olika knutpunkter för pendling. Infartsparkeringarna, som de kallas, vänder sig till bilpendlare. Med dem kan pendlarna uppnå en mer hållbar arbetspendling genom att lämna bilen utanför stadskärnan för att sedan ta sig vidare till sina arbetsplatser med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Infartsparkeringarna är strategiskt placerade intill kollektivtrafikens stomlinje och huvudstråk för gång och cykel. Vid parkeringarna finns även väderskyddad cykelparkering. Vid en av pendlarparkeringarna, som ligger cirka 2,5 kilometer från centrum, har kommunen satt ut 15 cykelboxar som de hyr ut. Cykelboxar är enskilda cykelgarage som hyrs ut via jonkoping.se. Jönköping kommuns erfarenhet är att cykelboxarna används precis så som det är tänkt. De som hyr dem har mer än en mil till parkeringsplatsen, och när de kommer dit ställer de bilen och tar cykeln de sista kilometrarna. Några använder parkeringen som samåkningsparkering, det vill säga de ställer sina bilar och åker gemensamt in, och några åker buss.

Vad är det lärande i exemplet?

Jönköpings kommun visar i det här exemplet att de har ett brett angreppssätt för att öka cyklandet och minska bilresandet. Genom statistik kan potentialen med cykling synliggöras och förstärkas med kampanjer. Vid pendlarparkeringen finns utöver cykelboxarna även möjlighet att resa kollektivt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen