På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hela Resan underlättas i Utrecht

Granskad:

I Nederländerna är det många som pendlar med tåg varje dag och därför tar sig till och från järnvägsstationerna med cykel. Denna kombination av färdsätt förutsätter ett bra cykelnät, möjlighet att parkera cykeln på ett säkert sätt samt att det finns möjligheter att hyra en när du kliver av tåget.

Genom att underlätta för cykling vid tågstationen kan den totala restiden mellan arbete och hem minskas, vilket påtagligt ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Operatör med ansvar för stationen har i samarbete med berörda myndigheter också ansvar att det finns tillräckligt med cykelparkeringar. Cykel kan tas med på tåget mot avgift och under vissa förutsättningar, till exempel i mån av plats och utanför rusningstrafiken. I praktiken används denna möjlighet sällan. Av kapacitetsskäl uppmuntras istället resenärerna att lämna sina cyklar vid stationen och använda hyrcykel vid framkomst.

Toppmodernt cykelgarage

Utrecht, med ca 330 000 invånare, är en viktig järnvägsknut. Ett cykelgarage är under uppförande vid stationen. I augusti 2017 invigdes en första del av garaget med 6 000 platser och längre fram ska ytterligare 6 500 platser stå klara. Enligt uppgift är det då världens största cykelparkeringsgarage. 40 procent av tågresenärerna kommer till centralstationen med cykel.

Både vid infarten till och inne i cykelgaraget visar skyltar om det finns lediga platser samt på vilken våning och i vilken del av garaget dessa finns. Det framgår även hur många lediga platser det finns uppe respektive nere i cykelställen, vilket möjliggörs genom sensorer i cykelställen. Sensorerna används även för att hitta de cyklar som har stått för länge.

Cykelgaraget har samfinansierats av kommunen, av regionen/provinsen och av nationella tågbolaget. Det är gratis att parkera de första 24 timmarna, därefter tas avgift ut. Förutom möjligheten att parkera och reparera cykeln samt köpa tillbehör kan resenärerna med pendlarkort hyra cyklar. Cykelgaragen är bemannade. Det finns plats för olika typer av cyklar och det finns även särskilda laddplatser för el-cyklar.

Vad är det lärande i exemplet?

För att underlätta för de resenärerna som tar cykeln till tåget placeras cykelparkeringarna i mycket nära anslutning till stationerna. I Nederländerna ställer staten krav på att stationen måste uppfylla ett antal funktioner. Att cykelparkering finnas inom rimligt avstånd är ett sådant krav. Genom att hyrcykelsystemet är väl utbyggt och enkelt finns inte samma behov som i Sverige att ta med cykeln på tåget. Den platsen cyklarna tar kan istället användas för fler resenärer.

Inne i garaget är det rymligt och ljust och det är tillåtet att cykla. En lärdom är att när förutsättningarna för cykling underlättas, ökar cyklingen. Det är därför till exempel viktigt att planera för rejäl kapacitet redan från början när det gäller antal cykelparkeringsplatser. I Nederländerna ökade även resandet på tågen när förbättringar gjordes för cyklisterna.
I Sverige kan markägoförhållandena kring järnvägsstationer vara komplexa och involverar vanligen flera aktörer till exempel Jernhusen, Trafikverket och kommunen. Det kan då vara en utmaning att få till ett cykelgarage nära stationen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen