På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkra skolvägar och fysiska åtgärder i Sollentuna

Granskad:

Det ska vara lätt att cykla i Sollentuna. Därför satsar kommunen på att utveckla cykelvägar, cykelparkeringar och många snöfria cykelvägar under vintern, men också på beteendepåverkande åtgärder i form av kampanjer. I projektet "Säkra skolvägar" arbetar kommunen aktivt med att få fler barn att gå och cykla till skolan på ett säkert sätt.

Cykla-till-skolan-kampanjer har övergått till projektet Säkra skolvägar, där både trafikkontoret och fastighetskontoret i Sollentuna kommun har ett nära samarbete med ett antal skolor. I samarbetet görs förbättringar i trafikmiljön runt skolorna och med att skapa ändrade resvanor både för vuxna och barn. Kampanjen vill uppmuntra till att gå och cykla till skolan istället för att ta bilen. Målet är att år 2021 ska alla grundskolor ha deltagit.

Kommunen har byggt ett större antal trafiksäkerhetshöjande fysiska åtgärder i anslutning till skolorna. Vägarna runt samtliga grundskolor har också kompletterats med målningsmarkeringar av "30–gränsen", som högsta tillåten hastighet för fordon. Inom arbetet med kommunens cykelplan har ett antal kilometer cykelbanor byggts ut och kompletterats.

Som ett led i kampanjen delar kommunen ut reflexvästar varje år till alla barn som börjar i första klass. Reflexvästarna kan användas både på väg till och från skolan och på skolans utflykter. De skolor som deltar i kampanjen genomför regelbundna enkla resvaneundersökningar genom handuppräckning i klasserna för att kunna följa upp utvecklingen av val av färdmedel för skolvägen. I den mån det är möjligt genomförs resvane-undersökningen samtidigt i alla skolor. På så sätt kan kommunen se förändringar i hur barnen tar sig till skolan och utvärdera effekterna från projektet. Det installeras digitala hastighetsskyltar på lämpliga ställen och det kommer att finnas möjlighet för skolorna att testa digitala kartverktyg, där eleverna kan kartlägga sin skolväg och exempelvis påpeka faror i trafiken.

Ett delat ansvar

För ett lyckat resultat behövs ett bra samarbete mellan skola och kommun, men även engagerade rektorer, lärare och föräldrar. Det är viktigt att alla parter tar ett gemensamt ansvar för att nå förbättringar. Sollentuna kommun ger exempel på hur ansvaret kan fördelas. Trafik- och fastighetskontoret genomför trafiksäkerhetshöjande fysiska åtgärder i form av exempelvis reglering, skyltning, belysning och beskärning av växtlighet. De tar också ta fram information om lämpliga platser där eleverna kan stiga av från privata transporter. Vidare kommer kontoret också med idéer och tips på aktiviteter och tävlingar samt bistår skolorna med material och hjälp att genomföra dessa.

Skolorna genomför resvaneundersökning och inventeringar, informerar om vandrande skolbuss (en vandrande eller cyklande skolbuss är ett organiserat samgående till skolan, där vuxna turas om att följa sina egna och andras barn) och avlämningsplatser regelbundet, genomför tävlingar och aktiviteter samt undervisar om trafik och miljö. De genomför även undersökningar och räkningar runt skolområdena (hastigheter och antal fordon) med hjälp av eleverna.

Vad är det lärande i exemplet?

Sollentuna kommun arbetar framgångsrikt med beteendepåverkande åtgärder med hjälp av kampanjer och informationsinsatser. En kampanj är till exempel Säkra skolvägar som både innehåller beteendepåverkan och fysiska åtgärder vid skolområden. Att göra som Sollentuna kommun, kombinera satsningar på infrastruktur tillsammans med kampanjer/informationsinsatser för cykel/cykling, ger goda förutsättningar och konstruktivt samarbete. Ett samarbete som är särskilt utvecklande mellan föräldrar, anhöriga, barn och ungdomar, lärare, väghållare och många fler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen