På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PASTA-projektet med hälsokonsekvensverktyget HEAT

Granskad:

PASTA-projektet (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches), ett europeiskt forskningsprojekt som har främjat aktiv mobilitet. Med aktiv mobilitet menas i detta sammanhang gång och cykling, både som eget transportsätt och i kombination med kollektivtrafik. Huvudsyftet med projektet har varit att undersöka vilka förutsättningar gång, cykel och kollektivt resande har för främjandet av fysisk aktivitet. Inom projektet har hälsoverktyget HEAT vidareutvecklats.

Forskningsprojekt pågick åren 2013-2017. Projektet har finansierats av det sjunde ramprogrammet för Europeiska unionen samt Trafikverket. Forskningsprojektet har utförts av ett internationellt konsortium, där bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) har ingått.
Studier gjordes i sju europeiska städer, där Örebro var en av sju. Övriga städer var Antwerpen, Barcelona, London, Rom, Wien och Zürich. Från Sverige har Trivector ansvarat för genomförandet av den svenska delstudien.

Genom enkäter har 14 000 deltagare i de sju städerna fått svara på hur de förflyttar sig i vardagen, vilket färdmedel de använder sig av och hur mycket tid de lägger på transporter. Deltagarna har också fått uppge sin vikt, längd och svara på frågor om vad de tycker om att gå och cykla. De fick också svara på frågor om eventuella trafikincidenter som de har varit med om den senaste tiden. Resultatet visade bland annat att de personer som använder bil som sitt huvudsakliga färdmedel väger i genomsnitt fyra kilo mer än de som använder cykel som sitt huvudsakliga färdmedel. Fysisk aktivitet från gång, cykel samt förflyttningar till och från kollektivtrafik ger en kraftigt positiv folkhälsoeffekt.

Inom projektet har också en handboken Handbook of good practice case studies for promotion of walking and cycling tagits fram. Den innehåller goda exempel från Danmark, Frankrike, Storbritannien och Sverige för att främja gång och cykling.

Health Economic Assessment Tool (HEAT) - Verktyg för kvantifiera hälsoeffekter

Under ledning av WHO har en tvärvetenskaplig expertgrupp utvecklat HEAT: ett verktyg för ekonomiska bedömningar av hälsoeffekterna från gång och cykling. Verktyget har inom PASTA-projektet vidareutvecklats till att även inkludera hälsoeffekter av luftföroreningar och trafikolyckor. HEAT-verktyget är utformat så att användare utan expertis i konsekvensbedömning kan genomföra ekonomiska bedömningar av hälsoeffekterna av promenader eller cykling. Verktyget kan vara användbart för myndigheter, privata institutioner med flera som vill utvärdera åtgärder för aktiv mobilitet.

Onlineverktyg översätter effekterna av aktiva mobilitetsåtgärder i en kvantitativ bevisbaserad utvärdering. Verktyget kan användas i ett antal olika situationer, till exempel när nya cykel- eller gångvägar ska tas fram eller i samband med hälsokonsekvensbedömningar, men också för utvärderingar.

Verktyget har redan tillämpats i flera länder. Verktyget är tillgängligt via webben.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen