På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hannover känner lust för cykel

Granskad:
Hannover arbetar mycket med att synliggöra och tydliggöra både för cyklister och bilister var cykeln är tillåten.
Hannover arbetar mycket med att synliggöra och tydliggöra både för cyklister och bilister var cykeln är tillåten. Foto: Boverket. Emelie Ahlstrand/Boverket

I Tyskland används cykelkampanjer både för att sprida budskap och för att föra samman de som arbetar med cykelfrågor. Såväl departementet för transport och digital infrastruktur (BMVI) som delstater och kommuner arbetar med kommunikation och kampanjer i cykelfrågor. Staden Hannover har cirka 520 000 invånare och omfattar en yta på cirka 200 km². Hannover är huvudort i delstaten Niedersachsen i Tyskland. Delstaten är känd för sin cykelturism.

Delstaten Niedersachsens ansvarar främst för stöd och lagstiftning. Hannover stad, det vill säga kommunen, ansvarar för samhällsplanering och cykelfrågor. I Hannover stad finns en projektkoordinator, som samordnar cykelfrågor tillsammans med flera andra tjänstemän. De arbetar som stödfunktion till planerare och andra. Staden har blivit tvungen att ta sig an cykelfrågorna för att det finns en stor efterfrågan i området. Det ska vara bekvämt och säkert att cykla, men också att information och kommunikation är viktigt för att främja cykling.

Cykelstrategi som en fördjupning av mobilitetsstrategin

Hannover har två dokument som är särskilt relevanta för cykelplaneringen, som arbetades fram parallellt 2010. Dels mobilitetsstrategin (Masterplan Mobilität 2025), som beskriver mål och inriktning för alla transportsätt, dels finns cykelstrategin (Leitbild Radverker 2025), som preciserar de specifika målen för cykling och vilka områden som staden ska arbeta vidare med. Hannovers cykelstrategi är tydligt strukturerad, och sätter upp tre konkreta och uppföljningsbara mål:

  • Mobilitet (öka andelen cykel till 25 procent).
  • Säkerhet (hälften så många ska dö i cykelolyckor).
  • Hållbarhet (medvetandegöra om hållbar mobilitet).

Inom alla tre målområden finns tre insatsområden: fahren, parken och handeln (ungefär åka, parkera och agera). De har även en handlingsplan med sex områden:

  • Cykelfartsgator (med max hastighet 30 km/h och cyklister får ej köras om).
  • Gatstensprogram (arbetar med markbeläggning för orientering och komfort).
  • Cykelparkeringar, det byggs 1000 per år i staden.
  • Byggprojekt infrastruktur.
  • Cykelräknare.
  • Komfort – exempelvis väntplatser och pumpstationer.

Lust auf fahrrad i Hannover

Lust auf fahrrad (ungefär lust på cykel) är en kampanj som startade 2016 för att öka medvetenheten om cykling. Den genomfördes bland annat tillsammans med det tyska cykelfrämjandet (ADFC), olika frivilligorganisationer, föreningar samt regionen. Kampanjen hade budskapet: Det är härligt att cykla! Den fungerar idag som ett paraply för de olika aktörerna och har blivit en sorts mötesplats, "en samlingsplats för cykling".

Stadens projektkoordinator menar att det är viktigt att uttrycka känslor för att nå dem som inte redan cyklar. För att ge förutsättningar till beteendeförändringar måste du tilltala såväl personens hjärta som hjärna. Därför har staden anordnat tillställningar och aktiviteter som lyfter det positiva med cykling. De har till exempel även tagit fram enklare produkter såsom tygväskor, reklamknappar och reflexer, och anordnar årligen "Velo Nights", när endast cyklar är tillåtna att trafikera vissa gator under kvällen. De söker aktivt sökt upp människor som inte cyklar, till exempel vid idrottsarenor i samband med fotbollsmatcher dit många tar bilen för att sprida budskap om cykling.

Vad är det lärande i exemplet?

Hannover har på kort tid arbetat strategiskt och systematiskt med att utveckla cyklingen i en region där bilindustrin har stort inflytande. Till skillnad från Freiburg och Münster, där cyklingen länge har varit självklar och det finns stora universitet och ett medvetet hållbarhetsarbete, så har cyklingen vuxit underifrån och Hannover har antagit en strategi för att möta det behovet. Men för att övertyga icke-cyklister och minska andelen bilism behövs mer än infrastruktur och parkering.

Hannovers arbete med Lust auf fahrrad visar att det inte behöver vara så invecklat att arbeta med beteendeförändring, och att det kan bidra till andra fördelar, till exempel ett ökat samarbete mellan olika aktörer och förvaltningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen