Olika åtgärder och verktyg för att nå ökad cykling

Det finns redan nu många kända metoder för hur intresset för cykling kan öka. På de följande sidorna följer några exempel på dessa metoder.

Utmaningen med dessa metoder och arbetsätt är att fånga upp de personer som vanligtvis inte cyklar – av tradition eller kulturell bakgrund. Inom Mobility Mangagemet är det vanligt med cykelkampanjer som förutsätter ett samarbete med flera parter och bygger på cyklisternas intresse att vilja förändra sitt beteende både under kampanjen men även efter avslutat projekt. Trenden visar att antalet barn och unga som cyklar minskar. För att motverka ett sådant beteende krävs särskilda insatser i form av kampanjer och utbildningsinsatser. För att få till fungerande miljöer för cyklister och cykeltrafik är kommunikation och samarbete med fastighetsägare av vikt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej