Planering för ökad och säker cykling

Boverket har i ett uppdrag tagit fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. Under genomförandet har vi samrått med Svenska Cykelstäder och relevanta myndigheter. Uppdraget rapporterades till Näringsdepartementet den 28 mars 2018. Slutrapporten finns att ladda ner under fliken publikationer till höger i marginalen.

Park i Motala. Foto: Boverket
Park i Motala. Foto: Boverket

Flera av våra större städer i Sverige har kommit långt och har en integrerad planering för cykling i samhällsplaneringen. Även många mindre kommuner arbetar på bred front med planeringsunderlag för cykel, Mobility Management och fysiska åtgärder. Att förändra ett beteende till ett mer hållbart resande tar tid och utmaningen kan vara att hålla frågan aktuell. En god cykelplan kan utgöra länken från översiktsplanen och vara stöd i detaljplaneringen och genomförande.

Många gånger krävs det en tydlig politisk vilja att lyfta fram cykeln som ett viktigt transportslag, för att det som planerats ska bli genomfört. Starkt kopplat till detta är finansieringen. Både finansiering av åtgärder men också tillräckliga medel för drift och underhåll. Särskilt relevant är detta för att få till en trygg och säker cykling året runt. Planering för cykeln underlättas om de som arbetar med trafik, kollektivtrafik och bebyggelse har ett nära samarbete.

På följande sidor presenteras olika exempel hur cykling kan beaktas i samhällsplaneringen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej