Snabb urbanisering kräver en strategi

Boverket arbetar för att en stadspolitik ska utvecklas. Urbaniseringen ökar kraftigt. Staden är en smältdegel där gammalt och nytt blandas, och det i allt högre tempo. Hur ska vi prioritera för att få det bästa resultatet i våra växande städer och regioner? Och hur ska vi hantera krympande regioner, som blir en annan konsekvens av urbaniseringen?

Samordna strategier till en helhet

Att se staden ur ett helhetsperspektiv är en förutsättning för hållbar stadsutveckling. Strategier för till exempel trafik och sociala frågor måste samordnas. Det var tydliga slutsatser från träffen Boverket bjöd in till våren 2012. Kommunala tjänstemän, representanter för näringsliv, forskare, byggbransch och fastighetsägare träffades för att diskutera två frågor: Vad är stadspolitik? Hur kan en nationell stadspolitik se ut?

Förtydliga allas ansvar

Det behövs också tydligare roller och ansvar inom samhällsbyggandet. Det var en annan återkommande synpunkt. Mötet efterlyste en part som kan ta ansvar för helheten. I dag hanterar flera aktörer samma frågor parallellt – till exempel statliga myndigheter, kommuner och regionförbund. Diskussionerna sammanfattades i en skrivelse till regeringskansliet, se bilaga 2 till rapporten "Främjande av hållbar stadsutveckling" under publikationer i relaterad information.

Politikersamtal: Stadspolitik ur sociala och kulturella perspektiv

Boverket bjöd in till ett nytt samtal om stadspolitik i oktober 2013. Det var ett femtiotal personer som deltog, såväl kommunala politiker och tjänstemän som personer från centrala verk, departement, landsting och intresseorganisationer. Utgångspunkten var två studier, som beskrivs i nästa avsnitt. Moderator var Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges Arkitekter. Se länkar till dokumentationen av dagen samt inlägget på Boverkets blogg. Nedan följer några slutsatser från samtalet.

Långsiktigt och samordnat: Sluta dutta hållbarhet

Arbetet behöver blir mer långsiktigt och sträcka sig över mer en mandatperiod. Det behövs en helhetssyn och en samordning av det strategiska arbetet så att det inte bara blir småduttande geografiskt, ämnesmässigt och tidsmässigt. Det var synpunkter som kom fram under diskussionen.

Stad och land hänger ihop

Några påpekade att stadspolitiken måste fokuseras till städerna. Andra underströk betydelsen av att inte glömma bort stadens ytterområden. Flera lyfte sambandet mellan stad och land.

Skapa forum för att diskutera stadens utveckling

För att kunna utbyta tankar och erfarenheter behövs forum. Den kulturella dimensionen bör inrymmas i alla tre hållbarhetsdimensionerna, inte brytas ut till en egen del. Det var de flesta överens om. Det uttrycktes en stark önskan att gå från vision till konkret aktion.

Studier om stadspolitik: argument och konsekvenser

Boverket lät ta fram två fördjupningsstudier utifrån mötet. Ingemar Elander, Örebro universitet, fick i uppdrag att studera stadspolitiken i ett bredare stads- och urbanpolitiskt sammanhang, med förankring i aktuell samhällsvetenskaplig forskning. Resultatet redovisas i rapporten "På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik – önskedröm eller möjlighet?".

Charlotta Fredriksson och Malin Marntell från WSP fick i uppdrag att belysa vilka aktörer som driver frågan om stadspolitik, vilka argument som framförs och vad stadspolitik innebär för stadsutveckling på regional och kommunal nivå. Deras analys redovisas i rapporten "Stadspolitik för miljömässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling". Rapporterna finns som bilagor 4 och 3 till publikationen "Främjande av hållbar stadsutveckling". Länken hittar du under relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej