På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen genom sociotopkartering

Granskad:

Projektägare: Västerås stad

Typ av åtgärd: Metodutvecklande åtgärd

Beviljat stöd: 335 755 kronor

Beslut: 2015

En sociotopkartering är en kartläggning av sociala värden i stadens utemiljöer och handlar om att synliggöra de värden och betydelser som platserna har utifrån brukarnas kön och ålder. Det empiriska materialet bygger på observationer och intervjuer. De sociala värdena har tagits fram genom en kartläggning av social samvaro på en specifik och avgränsad plats under olika säsonger och tider på dygnet.

I studien har fyra stadsdelar ingått: Gideonsberg, Haga och Malmaberg samt Barkarö. Dessa har flera grönområden av olika karaktär (stadsdels-skogar, skogsområden, grannskapsparker, närparker och motionsspår). I de valda stadsdelarna bor människor med olika ekonomiska förutsättningar.
Av resultatet framgick att kvinnor använder Västerås grönområden i större utsträckning än män. Resultatet visade också kvinnorna gillar naturen i grönområden mer än vad männen gör och att kvinnorna är generellt mer nöjda med grönområdena.

Projektet utgör ett underlag till den kommande grönstrukturplanen.

Läs rapporten i fulltext under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen