På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett jämställt och tryggt kronogården

Granskad:

Projektägare: Trollhättans stad

Typ av åtgärd: Strategiska/metodutvecklande och fysiska åtgärder

Beviljat stöd: 1 500 000 kronor

Beslut: 2015

Kronogården är ett bostadsområde i Trollhättan, där övervägande del av de boende har sitt ursprung i utomeuropeiska kulturer. Projektets syfte var att flickor och kvinnor ska känna sig tryggare i att ta del av det offentliga rummet oavsett etnicitet.

Metoder som användes i projektet var dialoger och olika evenemang i området i samverkan med boende, följt av analyser och planer som utmynnade i fysiska åtgärder i området.

De fysiska åtgärderna resulterade i två gång- och cykelvägar med angränsande ytor som har blivit tryggare genom omfattande röjningsarbeten samt förstärkt belysning. Utöver dessa åtgärder anlades ett utegym, mindre fotbollsplan samt en bouleplan.

Insatserna skedde i samarbete med bostadsbolaget Eidar.

Se slutrapporten i fulltext under "Relaterad information".

Handmålning i Kronogården. Foto:
Handmålning i Kronogården. Foto: Trollhättans kommun
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen