På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bergaparken - en trygg och jämställd grannskapspark

Granskad:

Projektägare: Kalmar kommun

Typ av åtgärd: Fysiska åtgärder

Beviljat bidrag: 1 500 000 kronor

Beslut: 2015

Projektägare: Kalmar kommun

Typ av åtgärd: Fysiska åtgärder

Beviljat bidrag: 1 500 000 kronor

Beslut: 2015

Syftet med projektet har varit att utveckla grannskapsparken Bergaparken ur ett jämställdhetsperspektiv. Som ett första steg i projektet har arbetsgruppen utbildats i jämställdhet och läst in sig på litteratur kring jämställdhet i offentliga miljöer.

Därefter har arbetsgruppen, med hjälp av en fokusgrupper bestående av flickor samt en referensgrupp med pojkar, tagit reda på hur flickor respektive pojkar använder Kalmars parker och hur en park bör vara utformad för att de ska vilja använda den. Förutom dialogerna med ungdomarna har arbetsgruppen även kontaktat hyresgäster som bor i anslutning till parken.

Med utgångspunkt vad som kom fram i dialogerna gestaltades och utformades parken. Parken har blivit indelad i olika rum. Nu finns sittplatser och umgängesytor, grill, scen, ytor för fysisk aktivitet och lek. Särskild omtanke har gjorts för belysning och grönska för att stärka tryggheten i parken.

Se slutrapporten i fulltext under "Relaterad information".

Skiss och foto över Bergaparken
Skiss över Bergaparken. Foto: Kalmar kommun
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen