På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jämställt medskapande - utformning av offentliga parkmiljöer

Granskad:

Projektägare: Hallstahammar kommun

Typ av åtgärd: Strategiska/metodutvecklande åtgärder

Beviljat stöd: 600 000 kronor

Beslut: 2014

Syftet har varit att ta fram ett metodstöd, som kan användas i detaljplanearbetet utifrån ett jämställdhets- och barnperspektiv. Detta har skett genom att involvera barn och ungdomar i dialoger i att utforma parkmiljöer i Östra Nibble och i Hallstahammar centrum.

Dialogerna har genomförts i fyra olika delprojekt som dokumenterats och utvärderats.

För att projektet skulle få maximalt genomslag och god hållbarhet har en särskild del för kompetenshöjande åtgärder för tjänstemän och politiker i Hallstahammar kommun hållits.

En rapport har tagits fram inom projektet, som innehåller ett metodstöd om varför och hur kommunen kan genomföra mer inkluderande dialoger, om jämställdhet och barnperspektivet.
Samverkan har skett med länsstyrelsens sakkunnige i jämställdhet.

Se slutrapport med bilagor i fulltext under "Relaterad information".

Barn på stig i skogen. Foto: Emma Mossberg/Hallstahammars kommun
Invigning av Trollstigen. Foto: Emma Mossberg/Hallstahammars kommun
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen