På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Centrum för alla

Granskad:

Projektägare: Bodens kommun

Typ av åtgärd: Strategiska eller metodutvecklande åtgärder

Beviljat stöd: 240 750 kronor

Beslut: 2015

Projektets syfte var att ta fram ett planeringsunderlag till en fördjupning av översiktsplanen för centralorten. Ett annat syfte var att projektet bidrog till en kompetensutveckling för kommunens personal inom jämställdhet och fysisk planering.

Projektet har genomförts i tre faser: kartläggning och dialog, analys samt förankring.

Inom ramen för projektet gjordes en kartläggning av hur parker, torg och gator i Bodens centrum upplevs och används. Detta genomfördes genom webbenkät, fältinventering och med workshops/stadsvandringar med fokusgrupp och kommunala förvaltningar.

Resultaten från webbenkäten och vandringarna visade att om Bodens centrum ska bli en plats för alla så krävs det samverkan mellan och insatser från flera delar av kommunens organisation och att flera förvaltningar utvecklar metoder för hur de kan arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Se slutrapporten i fulltext under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen