Jämställda offentliga miljöer – lärdomar från 24 projekt

Under åren 2014-2016 har Boverket haft ett uppdrag att fördela medel till utvecklingsprojekt för att skapa jämställda offentliga miljöer. Stöd har kunnat sökas för fysiska och strategiska åtgärder eller en kombination av dessa.

I många tätorter finns miljöer som är utformade så att människor känner sig otrygga och ovälkomna. Framför allt i kvinnors och flickors liv får det direkta konsekvenser genom att dessa känner sig begränsade i sina möjligheter att röra sig i vissa miljöer.

Förutsättningar för stöd

Stödet har vänt sig till en bred krets av stödmottagare såsom kommuner, landsting, huvudmän för kollektivtrafik, fastighetsbolag, föreningar, universitet och högskolor.

Stöd har lämnats för fysiska och/eller strategiska och metodutvecklande åtgärder i form av integrering av ett tydligt jämställdhetsperspektiv exempelvis i gestaltning av mötesplatser och stråk såväl inom- som utomhus. Vid prövningen har Boverket prioriterat projekt där flickors och pojkars intressens och behov särskilt uppmärksammas, men också projekt där flera aktörer har samverkat.

En av förutsättningar för att få stöd har varit att sprida erfarenheter och information om projektet.

24 projekt har fått stöd

Boverket har fördelat stöd till 24 projekt till kategorierna: fritidslokaler, skolgårdar, kommunikation, lekplatser, parker, stråk, torg/aktivitetsplatser/centrumanläggningar och metodutveckling. De flesta av projekten avslutas under hösten 2016. Nedan kan du se vilka typer av projekt som har fått stöd och hur stödet har fördelats geografiskt.

Under fliken beviljade projekt kan du läsa mer om varje projekt.

Läs mer i "Relaterad information".

Karta över jämställda offentliga miljöer

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hur Katrineholms kommun tillsammans med unga kvinnor och konstnärer gjort sin stad tryggare och mer jämställd.
Ta del av hur en jämställd och tillgänglig lekplats har skapats i Eslöv.
Se hur Gamlegårdens centrum i Kristianstad gjordes till en mer välkommande, trygg och jämställd mötesplats.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej