Gestaltning och arkitektur avgörande för en god livsmiljö

Hur väl en livsmiljö fungerar och hur uppskattad den är avgörs till stor del av hur den är gestaltad.

En väl utformad plats kan bland annat medföra att människor trivs och använder platsen, att de bor kvar i området eller att skadegörelse minskar.

Vad är en god utformning?

En god utformning är flexibel och har därmed lång varaktighet, samtidigt som den utgår från platsens förutsättningar och dess kvaliteter.

Processen gynnas av samverkan i alla skeden och mellan vitt skilda kompetenser och erfarenheter.

De som bor och verkar i området där åtgärden ska genomföras bör vara engagerade och delaktiga i åtgärden. Dessa personer har värdefulla kunskaper om hur bostadsområdet fungerar och i vilka avseenden det fungerar mindre bra. Det är viktigt att veta vilka platsen är till för och hur deras behov ser ut. Kunskaperna och erfarenheterna kan bidra till ett bättre beslutsunderlag.

Film: Vad kan gestaltning och arkitektur handla om

Poddar om arkitektur

I menyn kan du ta del av Boverkets poddar om arkitektur.

Mer information

Mer information om hur Boverket arbetar med gestaltning- och arkitekturfrågor hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej