Stationssamhälle 3.0

Fördjupat hållbarhetsprogram för Västra Roslags-Näsby, Stationssamhälle 3.0

Täby kommun

Projektet har tagit fram två förstudier som fördjupar det övergripande hållbarhetsprogrammet för kommande utbyggnad i Västra Roslags-Näsby. Den ena förstudien omfattar utveckling och anpassning av planindikatorer, den andra innebär en etnografisk studie baserad på intervjuer med resenärer. Syftet är att Västra Roslags-Näsby ska utvecklas i linje med principer om hållbart resande. Projektet och analyserna tar sin utgångspunkt i Schylbergs planindikatorer för effektiv markanvändning i stationsnära områden samt den så kallade stationsnärhetsprincipen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej