Från iskyla till sommarvärme

Från iskyla till sommarvärme

Värmdö kommun

Projektet avser ett område med konstfrysta isbanor, ishall, sporthall, tennishallar samt en bad- och friskvårdsanläggning. Förutsättningarna har utretts för att införa ett lågtemperatursystem, så att spillvärme och överskottsvärme kan värma upp hela idrottsområdet och de bostäder som planeras uppföras i närheten.

Två systemalternativ jämfördes. I alternativ 1 sker värmeförsörjningen inom området primärt med fjärrvärme och i alternativ 2 sker en utökad värmeåtervinning av ismaskinernas värmeöverskott med hjälp av närvärmenät, borrhålslager och solfångare. I projektet dras slutsatsen att systemalternativ 1. är en enklare och billigare lösning, men att systemalternativ 2 är både mer resurseffektiv och tar bättre tillvara på lokala förutsättningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej