Partille och planeten

Lärande och delaktighet för Partille och planeten

Partille kommun
Projektet är ett exempel på sektorsövergripande samverkan mellan utbildningssektorn och samhällsbyggnadssektorn. Eleverna i Porthälla gymnasium fick möjlighet att medverka i arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för det område där gymnasiet ligger. Syftet var både att eleverna skulle öka sitt engagemang, sin kunskap och sin delaktighet i frågor som rör den hållbara staden och att samhällsbyggnadskontoret skulle få inspel i sitt arbete från eleverna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej