Kreativa lösningar för minskat parkeringsbehov

Studie av kreativa lösningar för minskat parkeringsbehov

Håbo kommun

Projektet syftade till att få en djupare förståelse för vad som styr
vardagsresandet i Bålsta samt till att testa och förankra åtgärder som stärker förutsättningarna för hållbara vardagsresor.

En etnografisk studie genomfördes för att möjliggöra en medborgardriven stadsutveckling. I projektet testades även olika mobility management-åtgärder. Resultatet ligger till grund för utformningen av ett nytt resecentrum samt stationsnära stadsbebyggelse. I framtidens Bålsta ska det vara lätt att välja att lämna bilen hemma till förmån för att gå, cykla och åka kollektivt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej