Vilans strandäng

Vilans strandäng - vitaliserande stadsutveckling i Kristianstad Vattenrike

Kristianstads kommun
Vilans strandäng är ett område mitt i staden och mitt i biosfärområdet Kristianstad Vattenrike. Projektet avsåg en förstudie kring stadsdelens växelverkan med naturreservatet och centrum. Arbetet resulterade i ett  verktyg för hållbar stadsutveckling med utgångspunkt i Kristianstads förutsättningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej