På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Den hållbara kunskapsstaden Lund

Hållbar kunskapsstad Lund NE

Lunds kommun

Detta investeringsprojekt kopplar till utvecklingsprojektet Den hållbara kunskapsstaden Brunnshög som Lund beviljades stöd för från Delegationen för hållbara städer 2009. Kommunen har genomfört projektet i samarbete med Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk, AF Bostäder och IKANO. Hållbarhetssatsningar har genomförts längs ett stråk som sträcker sig från de centrala delarna av staden till det nya området Brunnshög. Syftet var att visa hur en arbetsplatsintensiv blandad stadsdel kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Satsningen omfattar en mängd delprojekt som binds samman av det nya kunskapsstråket från centrala Lund i nordöstlig riktning genom universitetsområdet, inkubatorparken Ideon, förbi Sony Ericsson, genom den nya stadsdelen Brunnshög och ut till de båda europeiska forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Inom det 4 km långa stråket arbetar idag cirka 25 000 människor, och på sikt uppskattas antalet arbetsplatser till 40 000-50 000.

Åtgärder som ingått i projektet är bland annat förtätnings-, nybyggnads- och ombyggnadsåtgärder, delvis i kulturhistoriskt känsliga miljöer.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej