På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny stadsdel utvecklas i Kvillebäcken

Kvillebäcken

Göteborgs Stad

I Göteborg pågår ett aktivt arbete med att utveckla de centrala delarna av staden på båda sidor om Göta älv. Det så kallade Älvstadsprojektet ska knyta samman staden över älven. Kvillebäcken ligger inom Älvstaden och var tidigare ett nedgånget industriområde som nu omvandlas till en levande blandstad. Den kommer att fylla ett tidigare hål i stadsväven med 2 000 nya lägenheter,  drygt en fjärdedel hyresrätter och resterande bostadsrätter.

Målet är att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start. Första inflyttning i Kvillebäcken är planerad till våren 2013 och avslutas 2018. Utvecklingen av Kvillebäcken genomförs av ett konsortium som leds av Älvstranden Utveckling AB, ett av Göteborgs kommunala bolag. För första gången samarbetar sju byggherrar för att skapa en helt ny stadsdel i Göteborg, där nyckelorden är variation och genuin stadskänsla. Redan på planeringsstadiet var miljöambitionerna för Kvillebäcken högt ställda: det skall bli den första stadsdelen i Göteborg som byggs efter stadens nya tuffa miljökrav.

Kvillebäckens karaktär av tät blandstad, där bostäder, arbete, service och handel samsas, bidrar till att uppfylla de nya kraven. Kvillebäcken ligger i centrala Göteborg och är välförsett med kollektivtrafik. Gatustrukturen i området är byggd för gångtrafikanter och cyklister. I projektet gjordes även många cykelsatsningar, bland annat cykelpooler, säkra och bekväma cykelgarderober, Sveriges första Bike-in-café och cykelstråk på den soliga sidan av gatan.

Fokus i Kvillebäcken ska vara det sociala livet i staden. Efter en uppmärksammad arkitekttävling byggdes en Saluhall med internationell touch som kan attrahera till möten mellan göteborgare från olika stadsdelar. Området har även många lokaler med utåtriktad verksamhet i bottenvåningarna som butiker, restauranger och annan service. Redan under byggnationstiden öppnades området för tillfälliga åtgärder som skapar trivsel och liv. "Kvartersodlat" var ett sådant initiativ med syfte att öka kunskap och medvetenhet om stadsnära odling och att underlätta möten mellan människor. Kvartersodlat pågick 2011-2013. 

Byggnadernas miljöprestanda är hög i Kvillebäcken tack vare att alla bygger efter Göteborg stads program för miljöanpassat byggande. Det ger en mycket energieffektiv stadsdel där husen dessutom verkar som energilager i symbios med Göteborgs hela fjärrvärmesystem. När husen står klara certifieras de enligt Miljöbyggnad och de skall uppnå silverklass.

Bidraget från Delegationen var ett stöd i att förverkliga visionen om att Kvillebäcken är en förebild inom hållbar stadsutveckling. Specifikt är bidraget kopplat till sex spjutspetsprojekt inom miljöteknik.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej