På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krokslätts Fabriker

Krokslätts Fabriker, Mölndal

Husvärden AB

Visionen för Krokslätts Fabriker var att inom ett tydligt avgränsat område åstadkomma en internationell förebild för ett historiskt fabriksområde som stödjer en klimatsmart livsstil för boende och verksamma.

Ambitionen är att utveckla ett "samhälle i miniatyr" med bostäder, service och arbetsplatser på kort pendlingsavstånd till Göteborg, byggt på värderingar som individuell frihet, flexibilitet och inslag av klimatanpassad arkitektur, biologiska system och IT-teknik. Samtidigt ska den kulturhistoriska miljön i området tas tillvara.

I planerna ingår att bygga 250 lägenheter, kontor och servicefunktioner, som integreras och samordnas med befintlig bebyggelse. Målen för energianvändningen i området är höga. Trots att byggnadsarealen ökar med 65 procent, är målet att mängden köpt energi till området ska minska med 10 procent. Värmesystem för nya och befintliga byggnader byggs samman och systemen integreras. Överskottsvärme från kontor och verksamheter ska användas till att värma upp bostäder i området. Solceller och solpaneler producerar el.

För att minska översvämningsrisken i området fördröjs dagvatten från hårdgjorda ytor och från det närliggande naturreservatet Safjället i småskaliga magasin och terrassodlingar. Taken bekläs med växter, och vatten från fördröjningsmagasin används för bevattning av gemensamma planteringar och i privata odlingar och uterum. Utemiljön utformas så att den uppmuntrar till rekreation och möten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej