På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatfaktorer och klimatrevision i Vallastaden

Klimatfaktorer och klimatrevision som verktyg vid byggandet av Vallastaden

Linköpings kommun
Projektet skulle utarbeta klimatfaktorer (d.v.s. mått på vilken effekt olika åtgärder får på klimatet) och använda dessa vid byggandet av den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Förebilden var de grönytefaktorer som utarbetades till bomässan Bo01 i Malmö. I genomförandeskedet ändrades inriktningen på projektet, bland annat på grund av att kommuner inte längre har samma möjlighet att ställa hårdare särkrav vid marktilldelning. En annan påverkande faktor var Sweden Green Building Councils framtagna guide "Citylab Action" som innehåller indikatorer för hållbar stadsutveckling.

Projektet valde därför att inte utveckla några nya indikatorer för Vallastaden. Istället har man tagit fram ett processtöd/verktyg, i nära samverkan med Linköpings universitet. Processtödet använder indikatorerna från Citylab Action och utgår från Linköpings kommun och stadsdelen Vallastaden, men resultatet är generellt och kan användas även i andra kommuners planeringsprocesser. Processtödet redovisas i bilaga till slutrapporten.

Projektet tog även fram en metod för kommunikation med medborgare om en hållbar, klimatsmart livsstil. Målgruppen skulle utgöras av de nyinflyttade i Vallastaden, men eftersom bomässan sköts fram ett år rymdes inte detta inom projekttiden. Istället valdes en nybyggd del i en närbelägen stadsdel i Lambohov som pilotprojekt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej