På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förtätning i stationsnära lägen

Minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen

Jernhusen AB

Jernhusen har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en modell för att beräkna minskade koldioxidutsläpp till följd av ökat kollektivt resande då stationsområden förtätas.

Beräkningarna baseras på en omfattande datainsamling som genomförts för att kunna beskriva hur resmönstret skiljer sig för t.ex. en kund till detaljhandel på Stockholms centralstation, Södermalm och Nacka Forum. Undersökningen visar att det är miljösmart att bygga tätt och stationsnära. Utsläppen från resor är tre till fem gånger lägre till stationsnära lägen än om samma verksamhet ligger i ett externt läge utanför Stockholm. I siffror utgör detta 4300- 8000 ton/år i minskade utsläpp av växthusgaser. Särskild höjd andel får kollektivtrafikresandet om arbetsplatser är lokaliserade till stationsnära lägen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej