Ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering

Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering

Nacka kommun
Projektet har utvecklat en kommunalt anpassad metod för att integrera de lokala ekosystemtjänsternas värden i beslutsprocessen och visualisera resultaten i GIS. Arbetet utgår från en arbetsgång som tagits fram inom det internationella forskningsprojektet TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej