Bergsjön 2021

Bergsjön 2021 - Planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön

Bergsjön 2021
Projektet syftade till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling av miljonprogramsförorten Bergsjön. Projektet omfattade dels ett fördjupat översiktsplane- och programarbete, dels en förstudie med kartläggning av investeringsvilja och investeringsbehov hos befintliga fastighetsägare och exploatörer som skulle vilja bygga i Bergsjön.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej