På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avfallshantering i samhällsplaneringen

Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen

Göteborgs stad

I detta projekt genomfördes en förstudie kring hur en förändrad avfallshantering kan bli en del av översiktsplaneringen i form av ett tematiskt tillägg. Projektet tar sin utgångspunkt i Göteborgs översiktsplan och Göteborgsregionens gemensamma avfallsplan A2020.

Strategierna i översiktsplanen har bedömts ur ett avfallshanterings-perspektiv och A2020 har granskats ur ett planeringsperspektiv. Dessa uppställningar tydliggör behovet av att integrera avfallshanteringen i samhällsplaneringen. I slutrapporten finns konkreta förslag på hur ett tematiskt tillägg till översiktsplanen skulle kunna arbetas fram och se ut. Projektets slutsats är att det behövs en övergripande strategi för stadens samlade avfallshanteringsbehov då ytor för avfallsinfrastrukturen inte går att lösa i varje enskild detaljplan. Detta arbete tar tid och kräver uthållighet och samverkan, men intresset är stort och projektet indikerar att det är fullt möjligt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej